Pomáháme lidem, kteří jsou nakaženi virem HIV

Naše společnost vznikla roku 1989 z řad prvních HIV pozitivních a AIDS nemocných, jejich rodin, přátel a lidí, kterým problematika HIV/AIDS nebyla lhostejná. Dne 28. září 1990 je organizace zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR a stává se tak oficiálně uznaným občanským sdružením, nevládní neziskovou organizací, která nese název Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP). 11. srpna 1999 se bez zájmu veřejnosti otevírá Dům světla. Nezájem o tuto, pro nás, historickou událost, nám ukazuje, že naše práce v problematice HIV/AIDS nebude lehká.

Naše společnost vznikla roku 1989 z řad prvních HIV pozitivních a AIDS nemocných, jejich rodin, přátel a lidí, kterým problematika HIV/AIDS nebyla lhostejná.

Dne 28. září 1990 je organizace zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR a stává se tak oficiálně uznaným občanským sdružením, nevládní neziskovou organizací, která nese název Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP).

11. srpna 1999 se bez zájmu veřejnosti otevírá Dům světla. Nezájem o tuto, pro nás, historickou událost, nám ukazuje, že naše práce v problematice HIV/AIDS nebude lehká.

Naše organizace má dva základní úkoly a to přímou pomoc HIV pozitivním a AIDS nemocným, jejich rodinám a přátelům, a prevenci a boj proti AIDS.
Přímá pomoc lidem HIV pozitivním a nemocným AIDS je zajišťována provozem Domu světla. Tento dům nabízí azylové ubytování, sociální služby a zdravotní pomoc.

Prevence a boj proti AIDS je opravdu úkolem těžkým, nedaří se nám přesvědčit širokou veřejnost o tom, že HIV není problémem jen rizikových skupin, ale že je to problém nás všech, celého lidstva.

Naší snahou je pokračovat a zdokonalovat dlouhodobé projekty, jako jsou provoz Domu světla, bezplatné anonymní testování na HIV infekci (naše ambulance se stává největším odběrovým místem v ČR), provoz telefonní a internetové AIDS poradny, besedy pro širokou veřejnost, edice Prevence, distribuce preventivních materiálů, preventivně informační kampaně Světlo pro AIDS a Světový den boje proti AIDS. Cílem našich projektů je prevence a boj proti AIDS, důraz klademe na snížení nárůstu HIV pozitivních v ČR.

Celkový počet HIV pozitivních 1.388 osob k 31.3.2010 ukazuje, že mezi nejohroženější skupiny patří mládež a mladí lidé.

Dům světla hledá pomoc
Dům světla je sociálně zdravotní, azylové a preventivní centrum problematiky AIDS, jedno z největších v ČR. Dům číslo 3 v karlínské Malého ulici v Praze zřídila a provozuje Česká společnost AIDS pomoc, o.s.

Koncem roku 2009 proběhla závěrečná rekonstrukce přidělených prostor a nyní je již celý dům využit pro potřeby přímé pomoci lidem HIV pozitivním a AIDS nemocným a prevence a boje proti AIDS.

Kapacita lůžkové části se rekonstrukcí zvýšila z 15 na 32 lůžek.

Dům světla je v provozu již 10 let a za tyto roky pomohl desítkám lidí, kteří se infikovali HIV, jejich rodinám a přátelům.

V rámci preventivních aktivit navštívilo AIDS poradnu v Domě světla do 30. dubna 2010 celkem 25.264 zájemců o bezplatný anonymní test na HIV infekci, provedeno bylo 2.063 besed o problematice AIDS s HIV pozitivním lektorem, na bezplatnou telefonní AIDS poradnu bylo přijato 23.386 dotazů a v internetové AIDS poradně jich bylo zodpovězeno 4.140.

V současné době prožívá Dům světla těžké období. Projekt „Závěrečná dostavba Domu světla“ přesáhl plánovaný rozpočet a v současné chvíli vedení Domu světla řeší dluh stavební firmě ve výši 1.234.000 Kč a nábytkářské firmě 100.000 Kč.

„Plánovaný rozpočet byl 7 mil. Kč, Ministerstvo zdravotnictví ČR nám v rámci investičních dotací pomohlo s částkou 5,25 mil. Kč a zbývající částku 1,75 mil. Kč jsme získali z našich aktivit (veřejná sbírka Červená stužka, věcná a finanční pomoc od firem). Při realizaci projektu se postupně objevovaly nedostatky vzniklé při stavbě domu před mnoha lety. Tyto nedokonalosti však neobjevil architektonický průzkum, který se prováděl před zahájením rekonstrukce. Projekt se tak navýšil o 1.500.000 Kč. Dostavět jsme museli, pokud bychom stavbu zastavili, již těžko bychom ji někdy v budoucnu dodělali“, říká ředitel Domu světla Miroslav Hlavatý.

„Hledat finanční prostředky pro problematiku AIDS je obecně velice obtížné a o to hůře se shání peněžní pomoc v době finanční krize“, dodává.

Jak z této svízelné situace ven? Zbývá jen jediné, a to obrátit se s prosbou o pomoc na širokou veřejnost, na firmy a na všechny ty, kteří mohou pomoci organizaci, která již 20 let sama pomáhá druhým.

S úctou a srdečným pozdravem
Petr Sobek
Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
asistent ředitele
člen předsednictva ČSAP, o.s.
Malého 3/282
186 21 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 224 814 284
Mob.: +420 775 905 994

Sloupek