Klasická homeopatie

V současné době se sice prodlužuje délka života, ale neustále se zvyšuje celková nemocnost. Lidé začínají pochybovat o kvalitě poskytované zdravotní péče a hledají jiné způsoby léčení nebo se vracejí k přírodním prostředkům. Homeopatie je účinná léčebná metoda, která přistupuje k člověku jako celistvé osobnosti. Je to holistický systém léčby.

Homeopatie ukázala, že může léčit poruchy myšlení (psychiku), cítění (emoce), fyzické potíže. Často nevíme, které události nás v minulosti zranily, nemusíme si uvědomit, že příhoda z dětství může ještě dnes dramaticky ovlivňovat naše chování. Každý člověk je jedinečný, ovlivnili ho jiné události a daly směr jeho životní cestě. A proto je potřeba pochopit nemoc v souvislosti s jeho životním příběhem. Příznaky a symptomy nemoci vypovídají o tom, že něco není vpořádku. Symptomy jsou výsledkem reakce organismu (imunitního systému), který se snaží problem vyřešit. Potlačením příznaků zapřeme, že něco je špatně a tím oddálíme skutečné vyléčení. Říkáme tím imunitnímu systému, že funguje chybně a tím ho můžeme poškodit. Často tak nemoc zatlačíme hlouběji do závažnějšího stupně. Je otázkou času, jak a kdy se z traumat stanou nemoce.

Pocit ztaženého hrdla, kdy člověk není schopen plakat, opakované vzdychání, bolesti hlavy nebo kýchání – to jsou příklady blokovaných emocí, které se přeměnily na drobné příznaky a symptomy.

Vyspravení ,,trhlin” pomocí konvenčních léků je velice obvyklý způsob a v mnoha případech je takováto pomoc nutná s ohledem na stav nemoci. Později v životě se mohou projevit vážnější symptomy. Popření traumatu je princip, který se v současné době uplatňuje v západním systému lékařské péče. Léčí se např. jednotlivý orgán bez vztahu k celému člověku (jeho psychice, emocím).

Homeopatický léčebný proces zranění odblokuje tím, že emočně připomene podobnou situaci, kterou pacient neuměl zpracovat, pacient situací projde a uvědomí si svůj chybný vzorec jednání a toto uvědomění uvolní blokovanou energii či vitální sílu, aby volně proudila a dál nevytvářela v těle bloky.

Například: dívky a ženy mohou být zaseknuté v pocitech potlačeného vzteku. To proto, že se jím říkalo, že se nemají vztekat – není to společensky přijatelné, naopak mohou plakat, protože dívčí slzy jsou všeobecně přijatelnější než mužský pláč. Naopak chlapci a muži se mohou zaseknout v pocitech smutku, protože neumějí plakat a říkalo se jim, že muži nepláčou. U chlapců a mužů se zase vice toleruje vztek. Uvolnění emocí pláčem může být potlačeno velice brzy, už během prvního roku života. Tyto zjednodušené příklady názorně nastiňují problém a  souvislosti. Jinak samozřejmě u obou pohlaví může být potlačený vztek i smutek zároveň.

http://www.homeopatie.wbs.cz/

Sloupek