Velikonoce ve znamení kraslic

Text: Jana Smutná Foto: Jiří Severský - Libotenice | Zeptáte-li se kohokoli, proč má rád Velikonoce, nejčastěji se dočkáte odpovědi: „Protože to jsou svátky jara.“ Takový byl skutečně jejich prapůvodní význam. Jako slavnost zmrtvýchvstání Ježíše Krista se slaví zhruba 2 tisíce let a jsou nejvýznamnějším svátkem církevního roku.

Jejich datum je pohyblivé a v roce 325 bylo koncilem nicejským stanoveno na neděli po prvním jarním úplňku. Ten letos připadne na 21. březen. Slovo Velikonoce je odvozeno od Velké noci, kdy vstal Kristus z mrtvých.

Tradiční symboly Velikonoc
Velikonocům předchází Škaredá neboli sazometná středa, kdy by se lidé neměli „škaredit“, aby se tak netvářili po všechny středy v roce. Na Zelený čtvrtek umlknou v kostelech všechny zvony, neboť podle pověsti odlétají do Říma. Až do Bílé soboty, kdy znovu zazvoní, nahradí jejich zvuk řehtačka. Na Zelený čtvrtek bychom měli jíst zelenou stravu, například špenát či zelí. Věřilo se, že jenom tak si po celý rok uchováme zdraví. Velký pátek je spojen s magickými silami, které otevíraly skály a vydávaly v nich ukryté poklady. V neděli, na Boží hod velikonoční, přednese papež své poselství a požehnání městu a světu Urbi et Orbi. Co se týče populární pondělní pomlázky, tak ta je tradicí pouze českých Velikonoc. Svůj původ má v pohanských rituálech oslavujících příchod jara, stejně jako jiný velikonoční symbol, zajíček. Nejznámější symbol Velikonoc, beránek, se traduje už od předkřesťanských dob. V křesťanství je jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť on je tím „beránkem“, obětovaným za spásu světa. Vajíčko v naší kultuře chápeme jako zárodek života, symbol plodnosti a vzkříšení. A právě v souvislosti s touto tradicí vznikl zvyk malování velikonočních vajec a kraslic.

Malérečky z Libotenic
Nejkrásnější zdobené kraslice na Ústecku pocházejí z Libotenic a vznikají už dlouho před příchodem Velikonoc. V malé vesničce na Litoměřicku žije pouhých 405 obyvatel a naprostá většina z místních žen a několik mužů je zapojeno v Asociaci malířek a malířů kraslic ČR. Půvabný koníček se v Li-botenicích dědí z otce na syna či lépe z matky na dceru. Obec má dokonce svoji vlastní galerii kraslic. Libotenické malérečky každoročně připravují putovní výstavu, která začíná v místním domě kultury a pokračuje na zámek v Libochovicích a do Prahy. Výstava Velikonoční kraslice a krajka je v Kulturním domě v Libotenicích k vidění do 26. března od 10 do 16 hodin.

Sloupek