Unikátní odkrývání fresek v kadaňském klášteru Čtrnácti svatých Pomocníků

Ohleduplná a mimořádně zdařilá rekonstrukce Františkánského kláštera v Kadani byla před čtyřmi lety vyhlášena Stavbou roku 2004 Ústeckého kraje (i se zřetelem k jeho novému využití) a pokračují v něm nadále další unikátní práce – odhalování a postupná rekonstrukce vzácných fresek, tedy nástěnných maleb.

V pátek 7.března se v refektáři kláštera uskutečnilo za velkého zájmu odborné ilaické veřejnosti vědecké sympozium s názvem Příběh klášterních maleb.Šest přednášek našich předních odborníků na středověké umění, památkovou péčia  restaurování vyslechli také hejtmanÚsteckého kraje Jiří Šulc, jeho náměstek Petr Fiala, starosta města Kadaň JiříKulhánek a další hosté.

Jak zdůraznil ve svém úvodním slovu Jiří Šulc, který nadsympoziem převzal záštitu, příběh klášterních maleb je součástí leckdy smutnéhoosudu zdejšího kláštera i řádu Františkánů. V posledních patnácti letechse však díky městu Kadani, státu i Ústeckému kraji změnil klášterk nepoznání. Městské muzeum v Kadani tu získalo nové prostory, kterézvýšily zájem našich i zahraničních turistů o poznávání této části našehoregionu. „Obnova nástěnných maleb zatím stála kolem osmnácti milionů korun odměsta, ministerstva kultury či kraje,“ řekl Jiří Šulc. „Například Ústecký krajna ni jen v předcházejících dvou letech přispěl z Programu nazáchranu a obnovu kulturních památek částkou přes milion korun a kromě tohouvolnil v roce 2006 dalších 850 tisíc na restaurování jednotlivýchzastavení zdejší křížové cesty.“

Doprovodný obrázek


Napínavé příběhy již odhalených a restaurovaných fresek imožná tajemství dalších zatím bílých ploch na chodbách či v kostele PannyMarie a Čtrnácti sv. Pomocníků přiblížili například Prof. Jan Royt (novémožnosti interpretace autorství pozoruhodného díla středoevropského významu),Petr Hlaváček (historický a společenský vývoj regionu severozápadních Čechs přihlédnutím k názorovému soupeření katolictví a luteranismu), akademičtímalíři a restaurátoři Prof. Karel Stretti a Martin Pavala a další přednášející.

Doprovodný obrázek


Františkánský klášter v Kadani je od roku 1995Národní kulturní památkou, v letech 1995 – 2003 prošel celkovourekonstrukcí a od roku 2004 je tu umístěna historická expozice kadaňskéhomuzea. Po celý březen (jen na telefonické objednání) a potom i v dubnu připravidelných prohlídkách je tu zpřístupněna též výstava, jež dokumentuje postupodhalování, odkrývání a restaurování zcela jedinečných a umělecky i historickycenných nástěnných maleb.

Připravil:Zbyněk Šebesta, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02Ústí nad Labem

tel. 475 657 742,603 192 629

sebesta.z@kr-ustecky.cz

Sloupek