Unikátní odkrývání fresek v kadaňském klášteru Čtrnácti svatých Pomocníků

12. 03 2008 | Ohleduplná a mimořádně zdařilá rekonstrukce Františkánského kláštera v Kadani byla před čtyřmi lety vyhlášena Stavbou roku 2004 Ústeckého kraje (i se zřetelem k jeho novému využití) a pokračují v něm nadále další unikátní práce – odhalování a postupná rekonstrukce vzácných fresek, tedy nástěnných maleb.

V pátek 7. března se v refektáři kláštera uskutečnilo za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti vědecké sympozium s názvem Příběh klášterních maleb. Šest přednášek našich předních odborníků na středověké umění, památkovou péči a  restaurování vyslechli také hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, jeho náměstek Petr Fiala, starosta města Kadaň Jiří Kulhánek a další hosté.

Jak zdůraznil ve svém úvodním slovu Jiří Šulc, který nad sympoziem převzal záštitu, příběh klášterních maleb je součástí leckdy smutného osudu zdejšího kláštera i řádu Františkánů. V posledních patnácti letech se však díky městu Kadani, státu i Ústeckému kraji změnil klášter k nepoznání. Městské muzeum v Kadani tu získalo nové prostory, které zvýšily zájem našich i zahraničních turistů o poznávání této části našeho regionu. „Obnova nástěnných maleb zatím stála kolem osmnácti milionů korun od města, ministerstva kultury či kraje,“ řekl Jiří Šulc. „Například Ústecký kraj na ni jen v předcházejících dvou letech přispěl z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek částkou přes milion korun a kromě toho uvolnil v roce 2006 dalších 850 tisíc na restaurování jednotlivých zastavení zdejší křížové cesty.“

Doprovodný obrázek


Napínavé příběhy již odhalených a restaurovaných fresek i možná tajemství dalších zatím bílých ploch na chodbách či v kostele Panny Marie a Čtrnácti sv. Pomocníků přiblížili například Prof. Jan Royt (nové možnosti interpretace autorství pozoruhodného díla středoevropského významu), Petr Hlaváček (historický a společenský vývoj regionu severozápadních Čech s přihlédnutím k názorovému soupeření katolictví a luteranismu), akademičtí malíři a restaurátoři Prof. Karel Stretti a Martin Pavala a další přednášející.

Doprovodný obrázek


Františkánský klášter v Kadani je od roku 1995 Národní kulturní památkou, v letech 1995 – 2003 prošel celkovou rekonstrukcí a od roku 2004 je tu umístěna historická expozice kadaňského muzea. Po celý březen (jen na telefonické objednání) a potom i v dubnu při pravidelných prohlídkách je tu zpřístupněna též výstava, jež dokumentuje postup odhalování, odkrývání a restaurování zcela jedinečných a umělecky i historicky cenných nástěnných maleb.

Připravil: Zbyněk Šebesta, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 742, 603 192 629

sebesta.z@kr-ustecky.cz

Speciály