Románek dostal finanční dar

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka a radní Vladimír Záhorský přijeli do chomutovské nemocnice předat fi nanční dar a kytici mamince a prvnímu občánkovi roku 2008.

Chomutov | Dvacetitisícový fi nanční dar obdržel první občánek Ústeckého kraje, narozený v roce 2008. Osobně jej přijeli Románkovi Sauffletovi a jeho mamince Petře Tůmové
do chomutovské nemocnice na oddělení novorozenců předat Radek Vonka, náměstek hejtmana, a Vladimír Záhorský, krajský radní. „Rádi bychom malému Románkovi
popřáli hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a ať vám dělá jenom samé radosti,“ popřál šťastné mamince Radek Vonka, který předával kytici. Šek na 20 tisíc pak předal Vladimír
Záhorský. Prvního občánka Ústeckého kraje, narozeného v roce 2008, Romana Sauffl eta, přivedla maminka na svět 1. ledna, hodinu a 33 minut po půlnoci v chomutovské porodnici. Při
narození měřil 52 cm a vážil 3,2 kilogramu.

Sloupek