PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.

Telefon/fax: 284 841 031Web: www.porg.czZřizovatel: Sdružení PRO GYMNÁZIUM (občanské sdružení)Ředitel: Mgr. Václav Klaus (klaus@porg.cz)Druh studia: 8-letéZaměření: všeobecné

PORG - osmileté gymnázium s dvacetiletou tradicí

PORG je škola malá a útulná.
Máme pouze osm tříd (prima - oktáva) po 24 studentech.
Celkem 192 studentů, 18 profesorů, účetního, hospodáře a školníka.
Takřka všichni se známe navzájem osobně.

PORG leží v klidné ulici, dvě stanice tramvají od metra B - Palmovka, pár metrů od parku. Součástí školy je zahrada, kterou studenti často využívají ke hrám, výuce i odpočinku.

Profesorský sbor je přiměřeně mladý (průměr 40 let) s mírnou převahou mužů (12:6).

PORG pravidelně dosahuje vynikajících výsledků ve srovnáních středních škol České republiky. A to jak u státních institucí (Ministerstvo školství - Ústav pro informace ve vzdělávání), tak u institucí nezávislých.

Zvláštní zmínku zasluhuje mimořádná úspěšnost absolventů školy při přijímání na VŠ. (Ve škole jsou Vám k dispozici výroční zprávy, kde můžete mimo jiné u všech dosavadních absolventů zjistit, na kterou vysokou školu byli přijati.)

PORG zajišťuje svým nejlepším maturantům bezplatné studium na prestižních rakouských vysokých školách.
(Od roku 1999 za laskavé pomoci Česko-rakouské společnosti.)

PORG dokáže pružně reagovat na současné trendy ve vzdělávání a vědě vůbec. Například zajišťuje dlouhodobé pobyty pro své septimány na partnerských středních školách v USA, Německu, Anglii, Skotsku a Francii. Umožňuje nejlepším studentům přírodovědných oborů práci na špičkových vědeckých pracovištích (např. Ústav experimentální botaniky).

Studenti jsou připravováni k mezinárodním jazykovým zkouškám: FCE, CAE (aj), Delf (fj) a ZD (nj).

Široká nabídka volitelných předmětů: v letošním roce např. německá konverzace, dějiny moderního umění, FCE English, CAE English, mimoevropské dějiny, biochemie, španělština, jazz klub, biologický seminář, finanční gramotnost, programování C++, japonština atd.
Učebnice a sešity jsou u nás zcela zdarma, což na většině ostatních škol představuje částku okolo 1500 Kč ročně.

Naši studenti nejsou jen z bohatých rodin, jak se někteří domnívají, ale z rodin, kde vzdělání stojí v popředí žebříčku hodnot. Na PORG hlásí své děti rodiče, kteří jsou ochotni za vzdělání zaplatit.

Atmosféra ve škole je všeobecně považována za velmi dobrou. Jak mezi studenty a profesory, tak zejména mezi studenty navzájem. Možnost pobývat v inspirativním prostředí plném zajímavých lidí oceňují ostatně studenti i učitelé PORGu nejvíce.

Přijímáme žáky z 5. tříd.

Dny otevřených dveří:  23. 11. 2010, 11. 1. 2011, 1. 2. 2011, vše úterý od 17 hodin, nebo kdykoli po předchozí domluvě

Další informace o široké nabídce školních i mimoškolních aktivit na www.porg.cz.
 

Sloupek