Právě se nacházíte:

Babyboom na Palmovce

Jedním z hlavních zaměření centra je pomoci dítěti, aby se adaptovalo na neustále se měnící podmínky okolního prostředí. Dětem se otevírá svět nových vztahů, učí se pravidlům života ve skupině a ve společnosti.

V centru babyboom se dítě:

* Seznámí se a neustále bude získávat poznatky o kulturních tradicích jiných zemí.
* Učí se respektovat a vážit si jazykových kultur, odlišných od jeho vlastní.

V centru babyboom se děti neseznamují jen s kulturou zemí, jejichž jazyky se zde vyučují, ale jdou dále a umožňují dítěti seznámit se s řadou dalších zemí a kontinentů: Afrikou, Dálným východem… Proto se v centru babyboom konají různé oslavy a koncerty: přicházejí k nám afričtí muzikanti, indičtí tanečníci atd.

Školka Babyboom na Palmovce se postará o Vaše dítě kdykoliv. Platíte pouze za hodiny, které vaše dítě opravdu stráví. Cena jen 79 Kč/hodina, zahrnuje: stravování, výuku angličtiny a čínštiny, a mnoho sportovních a uměleckých kroužků. Samozřejmostí je individuální přístup profesionálních vychovatelek, vybavená tělocvična a vlastní dětské hřiště.

www.babyboomskolka.cz

Sloupek