Vítá Vás advokátní kancelář JUDr. Jiří Vaníček

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Vaníček poskytuje svým klientům komplexní právní služby v oborech občanského, obchodního, trestního, pracovního, rodinného, správního a finančního práva v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Vaníček poskytuje svým klientům komplexní právní služby v oborech občanského, obchodního, trestního, pracovního, rodinného, správního a finančního práva v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci těchto právních oborů:

•poskytujeme dlouhodobé i jednorázové právní poradenství
•sepisujeme listiny (smlouvy, právní podání atp.)
•zpracováváme právní rozbory pro potřeby klientů
•zastupujeme klienty v řízení před okresními, krajskými a vrchními soudy, Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem České republiky a jinými orgány (správními orgány a orgány obcí a měst)
•provádíme obhajobu v trestních věcech.
•zastupujeme daňové subjekty v rámci daňového řízení před správcem daně (finančními a celními orgány včetně Generálního ředitelství cel, Ministerstvem financí ČR atd.)
Advokátní kancelář JUDr. Jiří Vaníček poskytuje klientům právní služby v souladu s právním řádem České republiky a v mezích předpisů o advokacii (zejména zákon o advokacii, vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 484/2000 Sb., tzv. paušální vyhláška, ve znění pozdějších předpisů), přičemž je vázán též stavovskými předpisy České advokátní komory.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby zpravidla na základě smluvního vztahu mezi advokátem a klientem, založeného smlouvou o poskytnutí právních služeb. Jednorázové právní poradenství (tzv. právní konzultaci) poskytujeme zpravidla bez smluvního vztahu a jen v sídle advokátní kanceláře v Praze 8.

Samozřejmostí je pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb.

Čtěte více

Sloupek