Tisková konference u příležitosti ukončení projektu „Profesní vzdělávání v sociálních službách“

Dne 27.4.2011 v 11 hodin se bude konat v prostorách Emauzského kláštera tisková konference u příležitosti ukončení projektu Profesní vzdělávání v sociálních službách.

Cílem projektu je vytvořit a akreditovat nové vzdělávací programy celoživotního vzdělávání a podpořit odborné kompetence sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků. Pro vzdělávání vedoucích pracovníků a sociálních pracovníků je navržena v oboru sociálních služeb pilotní metoda e-learningu, jejiž  výsledky budou aplikovatelné pro další poskytovatele sociálních služeb a vzdělávací agentury.
   
Kompletní informace o tomto projektu naleznete na webových stránkách NADĚJE o.s.

www.nadeje.cz

Sloupek