Školení přes internet v praxi

Zajímá vás, jak se budete vzdělávat a školit v příštím desetiletí? V případě, že jste se ještě nesetkali s některou formou školení přes internet, pak vězte, že se tak dříve nebo později stane a budete se tímto způsobem vzdělávat čím dál častěji.

Absolvování kurzů přes internet si lidé nejčastěji spojují s výukou jazyků nebo s počítačovými znalostmi. Zvláště v posledním roce ale došlo v tomto oboru k velkému pokroku a dnes už můžeme s klidem tvrdit, že přes internet lze předat téměř jakékoliv znalosti i dovednosti.

Školení přes internet přitom vůbec nemusí být nudné a strohé, často je plně interaktivní, animované a ozvučené, což se nejlépe uplatňuje právě při výuce jazyků. V některých případech se lze setkat například i s tím, že součástí kurzu je rébus, hra nebo možnost zaznamenávat zvukový záznam mluvy a automaticky jej odesílat živému lektorovi, který nahrávky poslouchá a případně radí nebo hodnotí.

 

Výjimkou už nejsou ani kurzy, které jsou dostupné zcela zdarma. Například v rámci serveru Lidé.cz se můžete zdarma učit angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu a ruštinu. Nejde přitom o žádné krátké kurzy, každý z nich trvá 200 až 400 hodin a už je spustilo více než 200 tisíc zájemců.

 

Jednoznačně nejčastěji narazíte na online školení v zaměstnání.. Podle zákona musí být každý zaměstnanec pravidelně školen přinejmenším v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, což nabízí ideální příležitost absolvovat tato školení přes internet. Existuje i celá plejáda dalších povinných i nepovinných školení, spojených se zaměstnáním, jako je školení řidičů, první pomoci či práce ve skladu. Nutno dodat, že zaměstnavatelé tato školení velmi často podceňují a zpravidla je začnou brát vážně až ve chvíli, kdy dojde k požáru nebo k vážnému úrazu.

 

Celá tato oblast klade velmi specifické nároky na obsah kurzů a jejich správu, mohou je totiž sestavovat jen certifikovaní odborníci, kteří navíc sledují aktuální zákony a každou případnou změnu včas přenášejí do obsahu školení. Nejvyužívanějším systémem povinných školení na českém trhu je systém E-školení.EU (www.e-skoleni.eu), který jako jediný dodržuje všechny zákonné povinnosti, je šitý na míru potřebám firem a má doporučení hasičských sborů a ústavů bezpečnosti práce.

 

Jediným omezením je nutný přístup zaměstnanců k internetu, jinak má tato forma ve všech ohledech výhodnější. Zaměstnanci jsou vyškoleni rychleji a zároveň účinněji a společnost ušetří jak přímé náklady, tak i ty nepřímé, související s dobře vyškolenými zaměstnanci. Proto také společnosti stále častěji vzdělávají své zaměstnance přes internet i v dalších případech, jako je například předávání znalostí novým zaměstnancům nebo poučení o zásadních změnách ve společnosti.

 

Zajímavé je i využití online školení při náboru, kdy se zájemce z domova dozví vše důležité o případném zaměstnavateli a poté absolvuje test, který prověří, zda má potřebné znalosti a zkušenosti. Je jasné, že školení přes internet nikdy nebude tak osobní, jako při kontaktu s živým člověkem, ve většině případů je ale kvalitnější a efektivnější. Tato forma vzdělávání šetří především náklady a čas, proto se bude stále více prosazovat v mnoha oborech mimoškolního vzdělávání.

 

 

Lubor Kopecký

kopecky@unibot.cz

 

UNIBOT s.r.o.

www.unibot.cz

 

Sloupek