Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Stop diskriminaci a násilí!

Přestože stoupá počet žen na vedoucích místech, diskriminace na pracovištích stále ještě není na ústupu. Ženy jsou stejně flexibilní jako muži, ale přitom stále vydělávají pouze tři čtvrtiny toho, co jejich mužské protějšky. Rovnost pracovních příležitostí, která by měla být garantována antidiskriminačním zákonem, tak stále ještě není pravidlem. 19. červen byl proto vyhlášen mezinárodním dnem rovnosti žen a mužů.

Rovné příležitosti zlepšují kvalitu a hodnoty našeho společného soužití. Nevládní nezisková organizace Gender Studies, o.p.s., oficiálně zastřešila rovné příležitosti žen na pracovišti svým projektem – audit rovných příležitostí. Cílem auditu je identifikovat ve firmách příkladné pracovní postupy a předpisy, ale také možné nedostatky. Následuje vytvoření srozumitelného individuálního plánu, který firmě umožní rozvíjet rovné příležitosti žen a mužů, politiku antidiskriminace a slaďování práce a soukromého života. „Audit Rovné příležitosti se snaží ukázat firmám, jak nediskriminovat a jak nastavit firemní politiku tak, aby ženy i muži měli pro svou práci stejné podmínky a možnosti a mohli se rozvíjet na základě svých schopností a dovedností, ne v mantinelech limitujících stereotypů,“ doplnila Linda Sokačová, ředitelka pro rozvoj a strategické plánování Gender Studies.

 

Rovné příležitosti v praxi

Jako jedna z prvních velkých firem, která audit úspěšně absolvovala je společnost Provident Financial. Svůj pozitivní výsledek v auditu potvrzuje i v praxi – nebojí se dosazovat na vedoucí pozice ženy. Manažerkou marketingu a členkou nejvyššího vedení firmy se nedávno stala Renata Salata (30). Mladá maminka s osmnáctiměsíční dcerou je jasným příkladem, že lze skloubit náročnou práci ve vrcholovém managementu s péčí o rodinu. V listopadu 2009 nastoupila do marketingového oddělení společnosti a od května 2010 vede již celý marketing včetně obou call center společnosti v České republice i na Slovensku. Dalším pozitivním faktem, který přispěl k úspěchu v auditu je statistika, že v pracovním kolektivu je zaměstnáno 68 % žen finančně ohodnocených stejně jako muži. Výjimkou nejsou ani ženy zaměstnány na zkráceném úvazku, které se bud starají o dítě nebo při práci ještě studují.

 
Právní poradny v ulicích

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů se bude tuto sobotu 19.6.2010 snažit přinést praktickou pomoc potřebným. V průběhu celého dne budou právničky společnosti Gender Studies, o.p.s. přímo v ulicích Prahy nabízet služby právní poradny, prostřednictvím které se může kdokoliv ptát na otázky týkající se DISKRIMINACE z důvodu věku, nebo pohlaví (např. na pracovním trhu, ve službách, v přístupu ke vzdělání, v přístupu k bydlení, v přístupu ke zdravotní péči apod.) a SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA (např. podmínek odchodu a návratu z mateřské/ rodičovské dovolené, možnosti flexibilního pracovního uspořádání. Právničky budou připraveny poradit, pomoci nebo vyslechnout a zaznamenat konkrétní příběh nejen žen, ale i mužů. Účelem přítomnosti právniček Gender Studies v ulicích je zamyslet se nad tématem rovných příležitostí a vyvolat možnou diskuzi.

 

 

Sloupek