Sdružení LORM rozdalo o víkendu hluchoslepým tvůrcům Ceny Hieronyma Lorma

Tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých přebíraly v sobotu 6. listopadu během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo na Víkendové konferenci sdružení LORM ve Žďáru nad Sázavou. Hlavní cenu Odborné poroty, krásnou dřevěnou sochu „človíčka“ za 1. místo v kategorii poezie, osobně a s velkým dojetím převzala paní Olga Opavská za svoji báseň Vzestupy a pády aneb Hledání cest životem.

Tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých přebíraly v sobotu 6. listopadu během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo na Víkendové konferenci sdružení LORM ve Žďáru nad Sázavou. Hlavní cenu Odborné poroty, krásnou dřevěnou sochu „človíčka“ za 1. místo v kategorii poezie, osobně a s velkým dojetím převzala paní Olga Opavská za svoji báseň Vzestupy a pády aneb Hledání cest životem. Porota dále udělila v kategorii próza 1. místo paní Václavě Turkové za povídku s názvem Co mi život vzal a také dal aneb Pozvání na prohlídku neobyčejné pevnosti.

Vedle Ceny odborné poroty byla předána vítězům i Cena veřejnosti na základě hlasování, které probíhalo od poloviny září do poloviny října na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů v kategorii poezie získala opět paní Olga Opavská, v kategorii próza mělo u veřejnosti největší úspěch dílo s názvem Kamarád od paní Dagmar Proškové. Do elektronického hlasování přes internet se oproti předchozímu ročníku zapojil téměř dvojnásobný počet zájemců.

„Letos došlo v hlasování k neuvěřitelné shodě, odborná porota se s veřejností zcela shodla na prvních třech vítězích v kategorie poezie,“ komentuje výsledky 3. ročníku Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka občanského sdružení LORM. „Přitom hodnocení nebylo vůbec jednoduché, v soutěži se nám sešlo mnoho krásných uměleckých děl, dokonce o prvním a druhém místě v kategorii poezie opět jak u odborné poroty, tak veřejnosti rozhodl pouze jeden jediný hlas,“ doplňuje svá slova.

Sdružení LORM na své konferenci zpřístupnilo všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarné výrobky zde byly rovněž vystaveny a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězi výtvarné soutěže. Veselý dřevěný domeček za 1. místo si s sebou domů odvezl pan Milan Koklar za kolekci originálních barevných šperků. V rámci doprovodného programu si účastníci konference vyzkoušeli tkaní na stavech a vyšívání vánočních přání. 

Na webových stránkách www.lorm.cz lze najít fotografie šťastných autorů při přebírání cen spolu s vlastními literárními příspěvky a celkovými výsledky soutěže. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Sloupek