Na úřad s úsměvem? Proč ne?

Jestli se Vám také nechce chodit na úřady, nejste v tom sami. SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, o.s. si spolu s partnerskými organizacemi FOKUS PRAHA o.s., ČESKOU ALZHEIMEROVSKOU SPOLEČNOSTÍ a za podpory zástupkyně starosty Městské části Praha 8 během ročního projektu vyzkoušeli, jestli by se dalo něco dělat pro to, aby vyřizování bylo příjemnější pro všechny z nás a také především pro lidi s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniory a lidi s demencí.

Jestli se Vám také nechce chodit na úřady, nejste v tom sami. SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, o.s. si spolu s partnerskými organizacemi FOKUS PRAHA o.s., ČESKOU ALZHEIMEROVSKOU SPOLEČNOSTÍ a za podpory zástupkyně starosty Městské části Praha 8 během ročního projektu vyzkoušeli, jestli by se dalo něco dělat pro to, aby vyřizování bylo příjemnější pro všechny z nás a také především pro lidi s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniory a lidi s demencí. Ti se jen těžko dostávají k některým informacím, většina textů je pro ně nesrozumitelná, neví, kde a jak požádat o radu.

Zaměstnanci úřadů si zase s některými lidmi nevědí rady. Smyslem projektu „I my jsme občané!“ Přístup k právům lidí s bariérami v komunikaci na úřadech proto bylo poskytnout podporu veřejným institucím, aby v kontaktu s lidmi s potížemi v komunikaci nedocházelo ke zbytečnému nedorozumění.

Vznikla informační publikace I MY JSME OBČANÉ! - JAK ZPŘÍSTUPNIT ÚŘADY I LIDEM S BARIÉRAMI V KOMUNIKACI, která popisuje, jak se lidé s potížemi v komunikaci (ne)dokážou orientovat v prostředí úřadu. V publikaci mj. najdete popis bariér, se kterými se lidé na úřadech setkávají, pohled úředníků a především
doporučení, co by se mohlo na úřadech změnit.

„... Chtěla bych, aby to hlavně dobře vysvětlili, aby mluvili pomalu, aby nebyli agresivní k lidem a všechno jim dobře vysvětlili, aby byli vstřícní. A taky by se měly zlepšit informace – jak se to třeba vyřizuje a kde.“ Ivana, paní s mentálním postižením

Publikaci uvítali nejen městské a krajské úřady, ale např. i Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce nebo strážníci policie. Pro pracovníky pražských úřadů jsme připravili jednodenní školení, kde měli příležitost se něco dozvědět o schopnostech a potřebách lidí s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniorů a lidí s demencí, o tom, na co při vzájemné komunikaci dávat pozor, aby spolupráce vedla k oboustranné spokojenosti.

„Na toto školení vzpomínám moc ráda a často o něm mluvím jak s kolegy, tak s přáteli. To proto, že bylo o hodně jiné, než odborná školení, kterými pracovník čas od času prochází. Jiní jsou i přednášející, je vidět, že je jejich práce zajímá a baví, že se snaží předat praxí nabyté informace... Takže školení mi přineslo spoustu podnětů pro přemýšlení, někdy i hledání, zda jsem v té situaci reagovala správně...“ pracovnice pražského městského úřadu

Pro všechny ty, co často přicházejí do styku s lidmi s problémy porozumět a vyjádřit se, jsme vytvořili jednoduchý plakát s radami, jak komunikovat s lidmi s potížemi v komunikaci.
Společně s pracovníky Úřadu MČ Prahy 8 jsme k několika informačním materiálům vytvořili vysvětlující dokumenty tak, aby stávajícím formulářům (např. žádostem o dávky v hmotné nouzi) bylo lépe rozumět. Ty by teď měly být k dispozici na sociálním odboru a informačním stánku pro potřebu klientů, ale měly by ušetřit práci i samotným úředníkům.

Zkušenosti získané během tohoto projektu bychom rádi využili i dále a nabídli institucím veřejné správy:
· spolupráci při školení zaměstnanců, které jim umožní doplnit si potřebné informace o lidech, kteří mají potíže v komunikaci, a nabídne účinné způsoby komunikace s nimi. Ukázalo se, že na různé náročné situace není většina úředníků předem připravena, chybí jim možnost pravidelně problematické situace konzultovat s odborníky, chybí nácvik různých situací, tedy i pravidelná školení ke komunikaci lidí s nejrůznějšími potřebami.
· konzultace týkající se jednání s lidmi s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniory nebo s lidmi s demencí.
· převedení nejrůznějších informačních materiálů do jednodušší podoby – za použití jednoduchých a stručných slovních spojení a piktogramů - tak, aby byly srozumitelnější pro lidi s potížemi v porozumění a v učení.

Věříme, že i touto cestou může docházet ke zlepšení vzájemné komunikace mezi lidmi s potížemi v komunikaci na jedné straně a zaměstnanci úřadů, různých organizací a firem nabízejícími své služby nejen „běžnému“ občanovi, ale i lidem s různými schopnostmi a potřebami na straně druhé.

Informace o projektu najdete také na: http://www.spmpcr.cz/cs/projekty/nros/

Sloupek