Navštivte s dětmi středověký dům

Chcete zabavit vaše děti a zároveň si přejete, aby poznaly např. to, jak se žilo ve středověku, co naši předkové vařili, jaká řemesla prosperovala, jak se bydlelo a co se nosilo? Vezměte je do herny nazvané Vítejte ve středověkém domě v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy.

Interiér gotického domu reprezentují síň, světnice, kuchyně s kašírovaným ohništěm a kachlovými kamny a komora. Nechybí ani prevet neboli středověký záchod.

V herně si mohou děti všechno osahat a vyzkoušet. Např. v kuchyni si mohou náznakově vyzkoušet, jak se kdysi vařilo, vyberou si recept a potřebné ingredience v podobě magnetek přiloží na patřičné nádobí na magnetické tabuli. Recepty jsou vybrané z knihy Magdaleny Beranové, která čerpala z knihy o středověku.

Návštěvníci se seznámí i s tím, jak si lidé ve 14. a v 15. století vydělávali na živobytí. Soutěživé děti baví přiřazovat jednotlivá cechovní znamení k představitelům řemesel. V další části interiéru si mohou děti hrát s loutkami, které představují jednotlivé občany středověku.

Expozice je dvojjazyčná, návštěvníci gotického domu se tak naučí i anglické názvy exponátů. V dopoledních hodinách jsou ve středověké herně specializované programy pro předem objednané skupiny.

www.muzeumprahy.cz

Sloupek