Poskytujeme zájmové vzdělávání

Dům dětí a mládeže je střediskem volného času pro zájmové vzdělávání zabezpečující volnočasové aktivity v průběhu celého roku (včetně dnů, kdy neprobíhá školní vyučování). Poskytuje metodickou, odbornou, materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání. Aktivity jsou určeny veřejnosti od předškolního věku do dospělosti.

Dům dětí a mládeže je střediskem volného času pro zájmové vzdělávání zabezpečující volnočasové aktivity v průběhu celého roku (včetně dnů, kdy neprobíhá školní vyučování). Poskytuje metodickou, odbornou, materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání. Aktivity jsou určeny veřejnosti od předškolního věku do dospělosti.

Činnost DDM se řídí podle §§ 2 a 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíh a dalšími zákony a vyhláškami vztahujícími se k předmětu činnosti. V DDM pracují pedagogové volného času.

DDM pracuje podle norem ČSN EN ISO 9001:2001.
Formy činnosti:

    * pravidelná (zájmové útvary dle oborů)
    * příležitostná (nárazové akce k výročím, rukodělné dílny, soutěže, vernisáže apod.)
    * spontánní (otevřené kluby)
    * táborová (organizace táborů zimních a letních, výlety, několikadenní pobyty mimo Prahu)
    * osvětová (programy protidrogové prevence, ekologické, přírodovědné, právní odpovědnosti dětí za spáchání trestného činu)

Zájmové činnost se uskutečňuje:
a) v budově v Kobylisích, ul. Přemyšlenská (dramatická, výtvarná, hudební, společenské hry, počítače, televize Osmička
b) v budově v Bohnicích, ul. Krynická (taneční a pohybové aktivity, hudební, přírodovědná, technická, ekologické programy, klub pro předškolní děti
c) v tělocvičnách základních škol (míčové hry)

http://www.ddmpraha8.cz

Sloupek