Dům dětí a mládeže hlavního města prahy

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy byl založen v září 1950 a je jedním z nejstarším domů dětí v České republice, jeho zřizovatelem je hlavní město Praha. Jeho posláním je vytvářet podmínky pro trvalé uspokojování potřeb dětí, mládeže i dalších klientů při realizaci jejich aktivit ve volném čase. Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy byl založen v září 1950 a je jedním z nejstarším domů dětí v České republice, jeho zřizovatelem je hlavní město Praha.

Jeho posláním je vytvářet podmínky pro trvalé uspokojování potřeb dětí, mládeže i dalších klientů při realizaci jejich aktivit ve volném čase. Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy pořádá a svým klientům nabízí:
# pravidelnou zájmovou činnost pro děti a mládež, ale i pro dospělé v cca 295 zájmových kroužcích a oddílech
# velké množství akcí pro veřejnost - divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky, dny otevřených dveří atp.
# oborové soutěže ať již vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo soutěže vlastní
# výukové a vzdělávací programy a kurzy
# odborně zaměřené exkurze a specializované výstavy zaměřené na širokou veřejnost
# ve svých otevřených klubech zázemí pro činnost neorganizované mládeže
# letní a zimní prázdninové tábory, odborně specializovaná soustředění (lyžařská, sportovní, turistická atd.), víkendové akce a příměstské tábory
# celoročně provozovaná ubytovací zařízení - táborové základny: ve Střelských Hošticích, v Janských Lázních, ve Vřesníku, v Lomech u Jindřichova Hradce, ve Lhotce u Mělníka, v Podhradí u Ledče nad Sázavou, ve Višňové u Křivoklátu
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy byl založen v září 1950 a je jedním z nejstarším domů dětí v České republice, jeho zřizovatelem je hlavní město Praha.

http://www.ddmpraha.cz/

Sloupek