Právě se nacházíte:

20 LET KČT KOBYLISY

Klubu českých turistů v Kobylisích je právě 20 let !Historie kobyliské turistiky je daleko starší a je úzce spjata s činností 24. skautského střediska SEVER a odboru turistiky při místní tělovýchovné jednotě, dnes sokolské.

Klubu českých turistů v Kobylisích je právě 20 let !
Historie kobyliské turistiky je daleko starší a je úzce spjata s činností 24. skautského střediska SEVER a odboru turistiky při místní tělovýchovné jednotě, dnes sokolské. V roce 1986 vzniká mezi zdejšími turistickými oddíly mládeže z popudu Ing. Ivo Pražáka oddíl „odrostlých“ členů, který kromě vlastních akcí zajišťuje podporu činnosti ostatních dětských oddílů.

Po dohodě členů se tento oddíl již v roce 1990 registruje pod Klubem českých turistů a nadále pracuje v rámci tehdejší TJ Admira Kobylisy, později TJ Sokol Kobylisy. Jak se postupně obměňuje členská základna dochází k přeměně činnosti na rodinnou turistiku a osamostatnění oddílu pod dnešním názvem  KČT Kobylisy. Připojuje se i turisticko tábornický oddíl Bonaj-Amikoj, který působil řadu let na Ďáblické hvězdárně a soustřeďoval především děti z Ďáblic a okolí, zatímco původní oddíl se stává oddílem rodinné turistiky a působí zejména v oblasti Kobylis a přilehlých částí Prahy. Jeho aktivity se mění úměrně s věkem potomků a na základě popularity se postupně přidávají další rodiny nejen z Kobylis a okolí.

Oddíl má vyškolené vedoucí a cvičitele a díky nim je činnost oddílu velmi rozmanitá. Můžete nás potkat v údolích i na hřebenech hor, často s helmami na hlavách šlapeme do pedálů našich kol, proběhneme se bílou stopou či proplujeme na stříbrných vlnách našich řek.Také jsme si zalezli na lanech či zkusili ferraty. Po vzoru filmu „S tebou mě baví svět“ vyrážejí tatínci se svými potomky do přírody – naposled s koly vyjelo 8 tatínků s 11 dětmi.

Stále se přidávají další rodiny a tak členů, kteří prošli řadami KČT Kobylisy, jsou dnes stovky. Známé jsou naše turistické akce pro veřejnost, např. lednový pochod Zimní Prahou, zářijový Novoroční pochod k novému školnímu roku a další pochody v rámci oblíbených pražských podvečerních pochodů. V roce 2001 jsme pořádali historicky úplně první pražský podvečerní pochod KČT Praha a OZP, pořadatelsky se aktivně podílíme i  na celostátních akcích KČT.

Kromě řady míst v Česku jsme také navštívili několikrát Slovensko, ale také Německo, Rakousko či Polsko. Celoroční turistická činnost vždy vrcholí letním prázdninovým táborem, kdy opouštíme pohodlí svých domovů, mnozí musejí překonat svou vrozenou lenost a se zvýšenou týdenní aktivitou jdeme vstříc novým zážitkům a poznat nová dosud neznámá místa. Možná jsme po tom týdnu poněkud unaveni, ale stojí to za to a na některé akce ještě dlouho vzpomínáme. Děti nás již pomalu přerůstají, mnohé zvládají již více než rodiče, ale nápady, chuť po dobrodružství a vztah k přírodě nás rozhodně neopouští.

http://www.kct-kobylisy.info
 

Sloupek