Poskytujeme finanční a kreditní informace

Creditinfo Czech Republic, součást mezinárodní skupiny Creditinfo Group, je již 19 let profesionálem v oblasti poskytování marketingových, finančních a kreditních informací o firmách v České republice i v zahraničí. Pomáhá vytipovat a získat nové zákazníky, lépe komunikovat s těmi stávajícími a aktualizovat o nich informace, chránit proti potenciálně špatným obchodům a pohledávkám. Nezávazně nás vyzkoušejte!

Creditinfo Czech Republic, součást mezinárodní skupiny Creditinfo Group,  je již 19 let profesionálem v oblasti poskytování marketingových, finančních a kreditních informací o firmách v České republice i v zahraničí. Pomáhá vytipovat a získat nové zákazníky,  lépe komunikovat s  těmi  stávajícími a aktualizovat o nich informace, chránit proti potenciálně špatným obchodům a pohledávkám. Nezávazně nás vyzkoušejte!

Vlastník firmy Creditinfo Czech Republic, s.r.o. je společnost Creditinfo SCHUFA GmbH,  mezinárodní společnost se sídlem v Wiesbadenu v Německu. Jedná se o velmi rychle expandující skupinu, která se zaměřuje zejména na nové trhy. Nabízí služby v oblasti úvěrových registrů a poskytování finančních a kreditních informací. Nyní působí prostřednictvím svých dceřiných firem a partnerů ve více než 20 zemích světa včetně České a Slovenské republiky.

Společnost Creditinfo Czech Republic, s.r.o., se stala vlastníkem informační agentury Anopress IT, a.s., jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů monitoringu medií na českém trhu. Tato agentura shromažďuje a zpracovává plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a vybrané knižní a jiné soubory encyklopedického nebo referenčního charakteru. Ve spolupráci s jednotlivými vydavateli vytváří agentura unikátní databanku plných textů českých tištěných i elektronických médií, doplněnou o další informační zdroje. Veškerá data poskytuje Anopress na základě řádně uzavřených smluv s vydavateli a nakladateli a v souladu s platným autorským právem. Společnost Anopress působí na českém informačním trhu od roku 1997.

Další významnou akvizicí společnosti Creditinfo Czech Republic, s.r.o. byla společnost Aspekt Central Europe Group, a.s. Tato společnost je zaměřená na ekonomické databáze a odvětvové analýzy.

Koupí těchto společností Creditinfo Czech Republic, s.r.o. posílila své postavení na českém trhu.

http://www.creditinfo.cz

Sloupek