Životy dětských pacientů Nemocnice Na Bulovce hlídá nejnovější monitorovací systém

Nový přenosný monitor věnovaný Nadačním fondem Kapka naděje začali využívat zdravotníci v Nemocnici Na Bulovce. Moderní přístroj přibyl na pediatrické oddělení, kde slouží ke sledování zdravotního stavu hospitalizovaných dětských pacientů. Lékaři díky němu mohou při nenadálých komplikacích okamžitě reagovat.  

Přispěl i magistrát
Na nákup monitorovacího systému štědrým příspěvkem přispěl také pražský magistrát, který Kapce naděje věnoval částku 50 000 Kč. „Zajištění špičkové lékařské péče a zároveň zefektivnění a usnadnění práce lékařů i zdravotníků je v centru našeho zájmu. Jsem rád, že jsme se připojili k dobré věci,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ing. Radek Lacko.

Přístroj IntelliVue MP5 disponuje senzory vitálních funkcí jako je dech, srdeční puls, tělesná teplota nebo zásobení krve kyslíkem. Zároveň zaznamenává elektrokardiografické a elektroencefalografické křivky, výsledky měření biologických tlaků, ale i další biometrické parametry. „Velmi si vážíme a děkujeme za každou podporu, která pomáhá modernizovat a zlepšovat naší práci. A naším úkolem je jediné, pečovat a léčit. To děláme, a i díky pomoci druhých v tom můžeme být ještě úspěšnější,“ říká ředitelka nemocnice Na Bulovce, MUDr. Andrea Vrbovská, MBA.

V Nemocnici Na Bulovce je ročně hospitalizováno okolo 1600 pacientů od novorozeneckého věku až do 19 let. „Přístroj je vybaven technologií, která umožňuje precizní sledování základních životních funkcí dětských pacientů přijatých pro jejich ohrožení. Pomáhá bezpečně ošetřovat děti s poruchou dýchání, zpomalenou či zrychlenou srdeční akcí nebo jinou poruchou srdečního rytmu, pacienty s hypertenzí, anebo naopak sníženým krevním tlakem. Důležitou součástí je čidlo pro přesné měření obsahu kyslíku v krvi, které nám dává možnost včas rozpoznat selhávání životních funkcí a zahájit léčbu kyslíkem či jinou adekvátní léčbu,“ vysvětluje MUDr. Ivan Peychl, primář dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce.
Právě modernizace přístrojového vybavení na dětských odděleních nemocnice je jednou z priorit Nadačního fondu Kapka naděje. Na zakoupení monitorovacího systému přispěli také svým vstupem návštěvníci akce Jezdecký muzikál, který se odehrával v rámci projektu Koně pomáhají v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. „Akce získává stále větší oblibu, a to díky smyslu projektu, pomáhat a podporovat vybrané nemocnice,“ říká pořadatelka akce Pavlína Vacátková. Posledním projektem, jehož výtěžek se přidal na nákup přístroje, byl Charitativní jarmark pro Kapku naděje, pořádaný Masarykovou základní školou Praha 9, v Újezdě nad Lesy.

Předání monitorovacího přístroje se zúčastnila prezidentka Nadačního fondu Kapka Naděje Vendula Pizingerová, Pavlína Vacátková, ředitelka nemocnice MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, primář dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce, MUDr. Ivan Peychl a za Magistrát hl. m. Prahy primátorka Mgr. Adriana Krnáčová, MBA a radní pro zdravotnictví Ing. Radek Lacko.

Nadační fond Kapka naděje 
Nadační fond Kapka naděje pomáhá od roku 2000 nemocným dětem ve více než 40 nemocnicích po celé České republice. Celkem bylo nakoupeno více než 500 lékařských přístrojů a vybavením bylo podpořeno 200 projektů v oblasti psychosociální péče.
 

 

Sloupek