Železniční most v Libni je již bezpečnější

Majitel železničního mostu přes Rokytku v Libni provedl opatření, která zvyšují bezpečnost chodců a cyklistů. Z objektu několik měsíců odpadávaly betonové úlomky přímo na frekventovanou stezku pro cyklisty a chodce. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) k zajištění mostu přistoupila poté, co se do věci vložili občané a starosta Prahy 8 Jiří Janků.

„Na základě intervence radnice konečně byly koncem minulého týdne na některých místech mostu nainstalovány mechanické zábrany proti odpadávajícím úlomkům. Došlo také k fyzickému odstranění již narušených částí mostu, které hrozily pádem na cyklostezku,“ prohlásil starosta. Podle zástupců majitele bylo ručně oklepaných úlomků „značné množství“. Drážní úřad původně SŽDC nařídil umístit na most mechanické zábrany do 30. září loňského roku.

12. dubna se na základě žádosti starosty na prošetření postupu Drážního úřadu uskutečnila kontrolní prohlídka stavby za účasti zástupců MČ Praha 8, Drážního úřadu a SŽDC. Její zástupci informovali, že most byl kvůli špatnému stavu zahrnut do plánu investiční výstavby. Zatím ale není jasné, zda se dohledné době bude opravovat. 

Vlastník rovněž provedl opatření zabraňující padání štěrku z kolejiště. Tento problém způsobovali především bezdomovci, kteří na trati často kradli kabely a tím štěrk uvolňovali. Jen za poslední půlrok měli způsobit škodu přesahující 900 tisíc korun.

„Chtěl bych poděkovat všímavým občanům, kteří nás na nebezpečí upozornili. Poté jsme mohli učinit kroky, které přinutily vlastníka mostu zjednat nápravu,“ dodal Janků.

www.praha8.cz

Sloupek