Začíná rekonstrukce cyklostezky A26 a A2 v ulici U Českých loděnic

Na rozbité cyklostezce v úseku Elsnicovo náměstí - Povltavská položí městská část Praha 8 nový asfaltových povrch. Souběžně dojde k instalaci veřejného osvětlení.

“Opravované úseky cyklostezek A26 a A2 jsou páteřní cyklostezky, které v Praze patří k vůbec nevytíženějším, mimo jiné proto, že vedou mimo vozovky. Tuto trasu samozřejmě využívají i pěší a běžci. Proto jsem rád, že rozbitý asfaltový povrch konečně nahradíme novým,” uvedl Martin Jedlička (TOP 09 + STAN), předseda komise pro dopravu Prahy 8. Cyklostezka A26 vede podél říčky Rokytka a opravovaný úsek A2 vede přímo podél Vltavy.

“Stavbu se nám podařilo časově zkoordinovat s výstavbou veřejného osvětlení, po dokončení tak bude pro všechny cyklisty, chodce i běžce tato bezmotorová komunikace bezpečnější a příjemnější i ve večerních hodinách. Navazujeme takto na opravy cyklostezky A2 na Rohanském ostrově, kde budeme se stavebními pracemi pokračovat také letos,” doplnil Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN), radní Prahy 8 dopravu.

Stavební práce započnou v týdnu od 20. 6. 2022 a budou probíhat v etapách až do konce října 2022. Práce začnou v úseku od ulice Povltavská a budou postupně pokračovat až po Elsnicovo náměstí. Akce je koordinována s instalací veřejného osvětlení městskou společností Technologie hlavního města Prahy (THMP). „Cyklostezka dosud nebyla osvětlena žádným stožárem veřejného osvětlení. Aby se na ni cítili Pražané bezpečně a pohodlně i v noci, umístíme na ni celkem 40 nových stožárů s LED svítidly. Ty navíc budou mít komunikační jednotku, která bude schopna monitorovat stav osvětlení a nahlásit našemu dispečinku případnou poruchu,“ přiblížil místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný.

Po položení povrchu bude na bezmotorové komunikaci zaveden nový dopravní režim – nedělená stezka pro pěší a cyklisty, na základě dohody s hl. m. Prahou a cyklistickou veřejností. Obnova povrchu s sebou bohužel nese omezení dopravy na této bezmotorové komunikaci. Nejdříve dojde k frézování vozovky, které bude provedeno při zachování provozu v maximální možné míře, vždy zůstanou alespoň 1,5 metru šířky komunikace pro průchod. Provizorní povrch po frézování nebude vhodný pro inline bruslaře. Omlouváme se všem pěším a cyklistům za omezení, které ale povede k finálnímu kvalitnímu novému povrchu komunikace.

Pro MČ Praha 8 se jedná o další z několika úseků páteřních cyklostezek, které v tomto volebním období opravuje. Pokračovat se bude i na dalším úseku A2 v Karlíně. “V loňském roce jsme zpevnili 1 km úsek cyklostezky A2 mezi Libeňským mostem a ulicí Breitfeldova (výměna z mlatového povrchu na asfaltový), rozšířili jsme ho ze 3 na 4 metry a doplnili jsme veřejné osvětlení. Letos budeme stejným způsobem pokračovat s opravou a rozšířením posledního úseku A2 mezi ulicí Breitfeldova a Negrelliho viaduktem, který napojíme na budovanou Štvanickou lávku,” doplnil Jedlička.
 

Sloupek