Záchrana vzácné památky v Dolních Chabrech

V sobotu 16. dubna se v chaberském kostele Stětí sv. Jana Křtitele již tradičně konal Mezinárodní den památek a historických sídel. Tentokrát ho Občanské sdružení organizovalo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a milovníci tajuplných míst a ctitelé historie přicházeli v hojném počtu po celý den do kostela v Dolních Chabrech, aby si nad otevřeným podzemím vyslechli historiky PhDr. Zdeňka Dragouna a PhDr. Michala Trymla.

Ti vytrvale přednášeli o nálezech, zodpovídali dotazy malých i velkých návštěvníků a nostalgicky si zavzpomínali na své archeologické začátky ze 70tých let 20. stol.. Tehdy jako mladí zaměstnanci NPÚ s velkým nadšením a také úctou odhalovali podzemí dnešního kostela v Dolních Chabrech a k úžasu všech nalezli torza hned několika starších sakrálních staveb. Dnes se již zkušení a známí odborníci vrátili téměř po 40ti letech na místo svých raných výzkumů. Lidé se díky nim mohli dozvědět zajímavosti z historie, ale také o problémech, se kterými se stavba dnes potýká.

Na podzim loňského roku nechali památkáři nově nafotit, přeměřit a zmapovat všechna torza základů kostela a potvrdila se jim nezveřejněná domněnka ze sedmdesátých let, že pod dnešním kostelíkem stály v dřívějších dobách ne dvě, ale hned tři starší stavby, spadající nejméně do počátku 11stol.. Dokládají to i archeologické nálezy v hrobech odkryté uvnitř i okolo kostela. Vzhledem k rozkladu vypovídajících artefaktů v podzemí, špatné statice stavby a postupujícím prasklinám ve zdivu, které ničí i unikátní románské malby v apsidě, se archeologové, ve spolupráci s celým týmem odborníků, usnesli nad neodkladným řešením, které by nadále uchovalo pro další léta rozpadající se „chaberské Pompeje“ a to rozhodnutí znělo: „Odkrytá torza v podzemí kostela zakrýt geotextilií a v několika fázích zasypat. Lepší prostředky k uchování tak významných nálezů se zatím nenašly. Podle získaných financí by se mohla ponechat odhalená alespoň románská patka a fragment keramické dlaždice pod částí prosklené podlahy“. To vše je však třeba urychleně řešit!     Arcibiskupství pražské, v zastoupení paní Kabátové, pod které památka spadá a OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, se již třetím rokem snaží získat dotace z magistrátních i jiných grantů. V loňském roce byl získán grant ministerstva kultury na opravu krovu a poškozené střechy. Je tedy skvělé, že aspoň na půdu stavby již nezatéká. Letos je zažádáno hned o tři různé granty na opravu kostela a my budeme držet palce, aby alespoň některé z nich, tak výjimečná stavba, jakou bezpochyby chaberský kostelík je, získala. Pro uchovávání povědomí o stavbě a upozorňováním na její stav, je samozřejmě důležité kostelík  neustále zviditelňovat v médiích, jak se OS úspěšně dařilo již v minulém roce. Hned dvakrát byl pořad o kostelu v televizi a na Vánoce v rádiu Regina, proběhlo hodinové povídání o naší tajemné památce. V loňském roce byl přizván k prohlídce sám ředitel magistrátu Mgr. Jan Kněžínek, který si objekt prohlédl a před zraky kamer a televizních diváků přislíbil pomoc.     Vzácnou návštěvou v loňském roce byl i profesor Jan Royt z Ústavu pro dějiny umění na UK v Praze, kunsthistorik a odborník na středověké malby. Chaberskými freskami byl příjemně překvapen, přesně je popsal a  zdokumentoval ve svém článku, který vyjde v nově připravované brožuře o kostele od členů Občanského sdružení. Další zajímavostí brožury bude článek o rozluštění latinského nápisu z 15. století na pískovcovém nároží stavby od PhDr. Zdeňka Dragouna.

Nakonec děkujeme všem dobrovolníkům, kteří z jara přišli pomoc při úklidu uvnitř i okolo kostela.

www.praha8.cz

Sloupek