Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) je zavedenou soukromou školou s dlouholetou tradicí. Vznikla v červenci roku 1999 jako první specializovaná vysoká škola zaměřená na oblast hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v ČR.

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) je zavedenou soukromou školou s dlouholetou tradicí. Vznikla v červenci roku 1999 jako první specializovaná vysoká škola zaměřená na oblast hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v ČR. Patří k nejstarším a největším soukromým vysokým školám s kvalitním učitelským sborem a výborným materiálním zázemím. VŠH je členem Asociace hotelů a restaurací České republiky.

Bakalářské a magisterské obory v prezenční a kombinované formě studia vyučované na VŠH pokrývají celé spektrum služeb, které jsou klíčové pro cestovní ruch – od hotelnictví a gastronomie, managementu destinací, volnočasových aktivit, marketingových komunikací až k dopravním službám i v současné době aktuálnímu managementu prosperity, rizik, auditu a krize.

VŠH nabízí prakticky orientované studium, založené na solidním základu teoretických předmětů, které současným více než 3.000 absolventům zajišťuje konkurenční výhody na stále náročnějším trhu práce.

Pro zájemce z řad manažerů připravila VŠH ve spolupráci s Pražskou mezinárodní manažerskou školou (PIBS) při VŠE Praha mezinárodně akreditovaný magisterský titul Master of Business Administration - MBA se specializací na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch.
 

Sloupek