Vyhodnocení dotazníku spokojenosti hospitalizovaných pacientů / klientů v Nemocnici Na Bulovce

Nejrozsáhlejší dotazníkové šetření v novodobé historii nemocnice proběhlo od září do prosince 2011. Anketní formuláře v papírové podobě i na internetových stránkách nemocnice vyplnilo 460 respondentů.

Jedná se o dosud největší vzorek respondentů, kteří se průzkumu spokojenosti v Nemocnici Na Bulovce zúčastnili.

„Léčebná péče je prací celého týmu a proto nás zajímá pohled veřejnosti na práci celé nemocnice. Tento pohled vytváří dnes a denně týmy lékařů, sester i ostatních zaměstnanců, bez jejichž práce bychom nemohli navazovat na dlouholetou historii Nemocnice Na Bulovce,“ říká ředitel nemocnice Petr Zajíc.

Přehledné výsledky průzkumu najdete na http://www.facebook.com/media/set/?set=a.271173199625664.63678.157383514337967&type=1 .

Sloupek