Vstřícnější, přehlednější a čistější Palmovka

Palmovka se v budoucnu výrazně promění. Vedení Prahy 8 připravuje prostupné a přehledné řešení křižovatky. Vyvýšené betonové bariéry obklopující tramvajovou tepnu konečně zmizí, nahradí je nový povrch, zeleň a posezení. Vedení Prahy 8 připravuje několik projektů na zvelebení této doposud opomíjené části města. Některé jsou časově více náročné, radnice se proto vrhá i do menších kroků, které místo promění již teď. Nejžhavějším a nejaktuálnějším projektem je předláždění okolí tramvajové křižovatky a zastávek. Dojde také k úpravám prostranství před Komerční bankou. “Chceme ze zcela nevyužitého prostoru vytvořit kvalitní městské prostranství, které bude místem setkávání a bude umožňovat konání různých kulturních akcí nebo například trhů,” říká radní Tomáš Hřebík, radní pro strategický rozvoj.

Zásadní změnou bude odstranění vyvýšených betonových travnatých ploch, které jsou dnes plné odpadků a už neplní funkci, pro kterou byly určeny. Tím se celý prostor křižovatky zpřehlední a náměstí se otevře. “Otevírají se tak nové možnosti využití místa. Slibujeme si, že se z páteřního dopravního uzlu stane místo pro trávení volného času. Nevzhledné travnaté plochy nahradí moderní zeleň, která místo ochladí a přispěje k estetické stránce celého prostoru. Podpořit by to mohl i další z připravovaných projektů, a to kontejnerová kavárna s pódiem, která dá místu úplně nový rozměr,” dodává Petr Pelc, gesční zastupitel Prahy 8 pro oblast Palmovky.

Povrch chodníků bude v pražské mozaice se stejným vzorem jako nově předlážděná část ulice Na Žertvách. Vybrané části křižovatky budou pokryté mlatem, který dobře vsakuje dešťovou vodu. Společně s pnoucí zelení a specifických mobiliářem budou vytvářet oázu v ruchu velkoměsta.

Dojde také ke změně dopravního značení: dnešní pěší zónu Na Žertvách a v části ulice Zenklova chce Praha 8 rozšířit na prostor celé křižovatky (už dnes v křižovatce nejezdí automobily). Dopravní značky budou v malém formátu, aby zabíraly co nejméně prostoru. Zeleň je pro Prahu 8 důležitá. Proto hledala radnice společně s architekty a Dopravním podnikem hlavního města Prahy cesty, jak veřejné prostranství doplnit vzrostlou zelení.  V místě ale není možné zasadit stromy, protože přímo pod křižovatkou je stropní deska vestibulu stanice metra. Architekti ze společnosti UNIT proto vymysleli unikátní řešení: konstrukci, díky níž půjde využít sloupy trakčního vedení tramvajové trati pro popínavé rostliny. “Museli jsme splnit přísné bezpečnostní požadavky, jde o první řešení svého druhu v Praze. Pro vytvoření příjemného pobytového prostranství je ale alespoň částečně vzrostlá zeleň důležitá,” vysvětluje Filip Tittl, jeden ze spoluautorů architektonického řešení. Popínavé rostliny budou doplněny další vegetací obdobně, jako se již podařilo s nově umístěným mobiliářem v ulici Na Žertvách.

Předběžný harmonogram:

•          V následujících týdnech bude projekt předán na místní stavební úřad k vydání rozhodnutí

•          Společně s Magistrátem hlavního města Prahy hledá cesty, jak projekt úspěšně v dohledné době zrealizovat

•          V současné době také probíhají směny pozemků nezbytných pro uskutečnění projektu

•          Předláždění by mělo být financované z rozpočtu hl. m. Praha a realizováno Technickou správou komunikací

•          Pokud vše půjde jak má, proběhnou změny příští rok

Sloupek