Více kamer, vyšší bezpečnost

Projekt Bezpečná Osmička pokračuje čtvrtým rokem ve spolupráci s bezpečnostními složkami a rozšiřováním kamerových systémů. Kamery městské části nyní střeží převážnou většinu základních a mateřských škol a objektů sociálního charakteru. V letošním roce se dočkala kamerového systému i základní škola na Lyčkově náměstí, ta je památkově chráněným objektem.

„Jednání s památkáři nebylo jednoduché a táhlo se již z minulého roku. Nakonec jsme však společnou řeč našli a tato krásná budova bude ochráněna před případnými vandaly. Samozřejmě se také zvýší bezpečnost v okolí školy a dětí samotných,“ prohlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků. „Je skvělé, že jsou veškeré kamery na školách součástí městského kamerového systému. Tímto má Policie ČR spolu s Městskou policií nepřetržitý přístup do systému.“

V letošním roce městská část také rozvinula spolupráci s pražským magistrátem při rozšiřování Městského kamerového systému. Budou tak vybudována nová kamerová stanoviště na území osmé městské části. Dočkají se jich problematické oblasti, jako například Palmovka - ulice Novákových, Na Žertvách a Sokolovská. Další vzniknou na Karlínském náměstí a v Pernerově ulici. Parkoviště u katastrálního úřadu, které je dlouhodobě terčem vykrádačů vozidel, také ochrání nové otočné kamerové stanoviště. Další kamery budou hlídat rozsáhlé sídlištní parkovací plochy v Bohnicích.

„Záměrem radnice je především snížit drobnou kriminalitu v ulicích a zabránit vykrádání a krádežím vozidel. Umístění kamerových stanovišť vycházelo ze žádostí občanů, požadavků policie a městské části. V drtivé většině případů panovala shoda. Celkem budou vybudována čtyři nová otočná kamerová stanoviště a třináct pevných kamer zaměřených nejvíce na drobnou kriminalitou zatěžované oblasti,“ doplnil Janků.

www.praha8.cz

Sloupek