V Praze 8 se ruší detašovaná pracoviště

Zrušení detašovaných pracovišť Úřadu Městské části Praha 8 tzv. „Informační kanceláře“ v Městské části Praha - Dolní Chabry a v Městské části Praha – Ďáblice schválila na svém 11. zasedání Rada Městské části Praha 8.

Na základě provedené analýzy, která zjistila malou vytíženost těchto odloučených pracovišť, dospěla Rada k rozhodnutí zrušit detašované pracoviště v Městské části Praha -  Dolní Chabry na adrese Spořická 400/34, 184 00 Praha – Dolní Chabry s platností od 16.7.2011  a v Městské části Praha - Ďáblice na adrese Květnová 553/52, 182 00 Praha – Ďáblice s platností od 1.7.2011.

Občané, kteří ze zdravotních důvodů nebudou schopni své záležitosti týkající se poskytování mimořádných výhod,  sociálních dávek  zdravotně postiženým občanům nebo příspěvku  na péči, vyřídit přímo na sociálním odboru Úřadu Městské části Praha 8, U Meteoru 8,  mohou zavolat pracovnice sociálního odboru, které  s občany dohodnou  vše potřebné a  zajistí návštěvu  sociální pracovnice v místě bydliště za účelem vyřízení  uvedených záležitostí. Jedná se o paní Romanu Kebzovou  tel.č. 222805256, Martinu Novákovou  tel.č. 222805260, Hanu Knappovou tel.č. 222805251 a Michaelu Semivanovou tel.č. 222805259.

www.praha8.cz

Sloupek