V Praze 8 proběhnou rekonstrukce chodníků a silnic

Území městské části Praha 8 bude v roce 2012 dějištěm mnoha akcí, které povedou ke zlepšení funkce a vzhledu komunikací. Připravuje se rekonstrukce tramvajové trati v Zenklově ulici od Bulovky po Stírku, rekonstrukce vybraných ulic a chodníků.

„Bohužel si tyto úpravy vyžádají jistá dopravní omezení, proto bych chtěl řidiče a chodce požádat o jistou trpělivost. O důležitých uzavírkách bude odbor dopravy MČ Praha 8 včas informovat,“ uvedl radní Městské části Praha 8 Matěj Fichtner, který má v gesci dopravu. „Pro rok 2012 máme z pohledu Městské části Praha 8 dvě základní priority – chodníky a bezpečnost. Co se týká chodníků, máme připraveno zejména další kolo tzv. Chodníkového programu, tedy výměny povrchu vybraných chodníků ve spolupráci s Technickou správou komunikací,“ dodává Fichtner.

Pro letošní rok se počítá s rekonstrukcí chodníků v ulicích Kubišova a Kundratka a částí ulic Líbeznická, U Školské zahrady a U Pekařky. Zenklovu ulici čeká obnova chodníků po obou stranách. Povrch většiny chodníků bude proveden v dlažbě, takže případné budoucí výkopy pro inženýrské sítě na něm nezanechají nevzhledou spáru, jako tomu bývá u asfaltových povrchů.

Pro zlepšení bezpečnosti chodců je vytipováno několik problematických přechodů, u kterých by mělo být umístěno doplňkové přisvětlení, popřípadě i další bezpečnostní úpravy. Plánuje se zavedení nového dopravního režimu kolem MŠ Na Kotlasce, kterým dojde ke zjednosměrnění příjezdu k přechodu pro chodce. „Zvažujeme také se stavební úpravy tohoto přechodu a také prověřujeme možnost krátkodobého umístění figurín dopravních policistů na exponované komunikace, což by mohlo přispět k větší ostražitosti řidičů. Příspěvkem k bezpečnosti dětí bude i v současnosti projednávané vybudování veřejného osvětlení v parku Nad Okrouhlíkem, kudy chodí školáci,“ dodal Fichtner.

MČ Praha 8 připravuje i další rozvojové projekty v dopravě. „Především bychom do budoucnosti chtěli ve spolupráci s ROPIDem a Technickou správou komunikací zavést midibusovou linku č. 295 až k domovu pro seniory v Ďáblicích. Vedle toho bych chtěl otevřít otázku železniční zastávky Rokytka severně od křižovatky Primátorská-Zenklova. Oba projekty by přinesly občanům významné zlepšení dopravní dostupnosti území,“ plánuje Fichtner.

www.praha8.cz

Sloupek