V Praze 8 proběhla oslava Den Země 2011

Osmá městská část se tradičně připojila k oslavám Dne Země, který připadá vždy na 22. dubna. Informační akce pro veřejnost nejen k problematice odpadů u příležitosti svátku Dne Země proběhla v Praze 8 v pondělí 2. května 2011 mezi 9. a 15. hodinou před budovou úřadu MČ Praha 8 v Ulici U Meteoru v Libni.

Na Dni Země v Praze 8 se letos podílel rekordní počet organizací – kromě Magistrátu hlavního města Prahy a jím oslovených subjektů šlo například o Ipodec – Čisté město, Lesy hlavního města Prahy, Obvodní myslivecký spolek Praha 8 a také trojici základní škol z Prahy 8, které si připravily speciální ekologicky zaměřený program. Poděkování patří ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ Bohumila Hrabala a ZŠ Libčická.

www.praha8.cz

Sloupek