V Praze 8 proběhla namátková kontrola příjemců grantů

Radnice Prahy 8 provedla namátkovou kontrolu, která se zaměřila na správnost použití grantů, poskytnutých osmou městskou částí v roce 2011 v oblasti sociální, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

„Organizace byly vybrány namátkově, bez jakékoliv selekce. Hloubkovou kontrolou prošly čtyři organizace, při níž byly nalezeny jen drobné nedostatky a nepřesnosti, které byly později vyjasněné. V namátkových kontrolách samozřejmě chceme pokračovat, vždyť prostřednictvím grantů dala městská část organizacím jen za rok 2011 téměř pět milionů korun, další téměř milion korun dal také magistrát,“ uvádí starosta MČ Praha 8 Jiří Janků.

Na grantech rozdělila radnice Prahy 8 v roce 2011 ze svého rozpočtu mezi 87 projektů celkem 4,8 milionů korun. Dalších 880 500 Kč poskytl na pět projektů prostřednictvím MČ Praha 8 také Magistrát hl. m. Prahy. V roce 2012 plánuje radnice rozdělit ze svého rozpočtu celkem 4,3 milionů korun.
 

Sloupek