V Praze 8 bude opět více prvňáčků

Právě skončené zápisy do základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 ukazují, že počet prvňáčků se meziročně opět zvýší. Aktuální čísla jsou předběžná, mohou se od skutečných zářijových počtů s ohledem na podání žádostí o odklad povinné školní docházky ještě mírně lišit. Radnice Prahy 8 zřizuje 15 základních škol.

„V letošním školním roce máme ve 37 prvních třídách 804 žáků, ve školním roce 2011/2012 by mělo být o sedm tříd prvňáčků více. Počet žáků by se tedy zvýšil více než o dvě stovky,“  informoval radní pro oblast školství Prahy 8 Martin Roubíček. Předpokládá ale, že nárůst nakonec z výše uvedených důvodů nebude tak velký. „Reálně v září nastoupí o takových 130 až 150 prvňáčků více,“ odhadl radní.

Podle něj je velkým úspěchem, že z patnácti základních škol celkem čtrnáct přijalo úplně všechny zájemce, bez ohledu na trvalé bydliště. „Z těchto čísel je zřejmé, že se takzvaný baby-boom přesouvá z našich mateřinek do základních škol. A tento trend bude v nejbližších letech ještě více posilovat,“ dodal Roubíček.

www.praha8.cz

Sloupek