V Paláci Svět začaly stavební práce

Dobré zprávy pro obyvatele Libně a příznivce této kulturní památky přinesla zatím poslední schůzka vlastníka nemovitosti Antonia Crispina s reprezentanty Městské části Praha 8. Jednání se zúčastnil radní Matěj Fichtner a předseda komise pro památkové zóny Michal Švarc.

Vlastník Paláce Svět Antonio Crispino seznámil přítomné se současným stavem rekonstrukčních prací a jejich budoucím harmonogramem. Podle něj by již koncem tohoto léta měla stavba doznat viditelných změn k lepšímu. Investor plánuje mimo jiné provést statické zajištění budovy a rekonstrukci přístavku, ve kterém se nacházel Automat Svět proslavený spisovatelem Bohumilem Hrabalem. V současné době probíhá vyvážení posledních zbytků stavební sutě a souběžně s tím jsou prováděny vnitřní omítky, o čemž se mohli všichni přítomní na vlastní oči přesvědčit při následné prohlídce budovy.

„Jednání bylo poklidné a neslo se v duchu fair play,“ zhodnotil setkání Matěj Fichtner. „Majitel s sebou z Itálie přivezl i harmonogram prací, který nám slíbil po přeložení do češtiny poskytnout. Stále přitom platí naše dohoda, že viditelná část rekonstrukce bude hotova na konci letošního léta. Majiteli proto vyjdeme v maximální možné míře vstříc, aby jej od rekonstrukce nic nezdržovalo nebo neodrazovalo,“ dodal.

"Mám z jednání a z již vykonaných prací dobrý dojem, od zahájení letošních jednání zatím majitel Paláce Svět dodržel, co slíbil. Doufám, že je to signál k obratu dosud negativního vývoje poválečné existence budovy. V dohledné době snad bude vše, co činí tuto památku jedinečnou, zachráněno či citlivě nahrazeno", uvedl Michal Švarc.

Antonio Crispino na závěr jednání poděkoval současně za odbornou spolupráci zástupcům obvodu a požádal je o součinnost s následnými úředními úkony.

www.praha8.cz

Sloupek