V Německu připravují nový unikátní počítačový tomograf pro Nemocnici Na Bulovce

Nový unikátní počítačový tomograf (CT) se v těchto dnech připravuje pro Nemocnici Na Bulovce v továrně firmy Siemens ve Forchheimu v severním Bavorsku. Jde o zařízení SOMATOM Definition AS 64, který je unikátní v tom, že v sobě spojuje dvě důležité funkce s nadstandardními parametry – plánování léčby radioterapií a diagnostické účely. Přístroj má také příslušný software pro vyhodnocování a laserový systém pro radioterapii, který umožňuje simulace, a tím doplňuje celý tzv. radioterapeutický řetězec. Nové CT má průměr prstence 85 cm a vytvoří 64 scanů za jednu otáčku.

Počítačový tomograf stál 18,8 mil. korun, přičemž státní dotace od MZ ČR činí 10,5 mil. korun. Soutěž na nové CT probíhala v druhé polovině roku 2013. Počítačový tomograf nahradí již přesluhující CT, které slouží zhruba 10 let, v Ústavu radiační onkologie v budově č. 16B. Dodavatel nový přístroj přiveze do nemocnice 3. února. Do 9. února bude probíhat instalace a poté začne sloužit pacientům.
 
CT je radiodiagnostický přístroj, který za pomoci rentgenového záření a výkonné výpočetní techniky zobrazuje přesně a věrně struktury ve vyšetřované oblasti pacienta. Vzhledem k novým technologiím v konstrukci CT přístrojů je radiační zátěž pacienta oproti starším generacím významně snížena, hlavně díky vysoké rychlosti skenování a využití nejmodernějších měřících a výpočetních systémů při vysoké kvalitě zobrazování. Vyšetření může být obtížnější pro pacienty trpící klaustrofobií, ale vzhledem k rychlosti vyšetření a poměrně velkému vyšetřovacímu prostoru většina pacientů vyšetření zvládá bez potíží.

Sloupek