V Bohnickém údolí proběhla úklidová akce

V sobotu 16.4.2011 proběhla úklidová akce v Bohnickém údolí, přírodním parku Drahaň - Troja, k jemuž uspořádání dali impuls příznivci Geocachingu.

Geocaching je ve zkratce turistická, navigační a trochu i internetová hra. Spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache („keš“), jejíž souřadnice zveřejní na internetu. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů, či map hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do schránky vloží něco svého. Po návratu svůj nález anebo i neúspěch svěří speciální internetové schránce.

Pro zajímavost více na www.geocaching.cz

Geocacheři mimo jiné pořádají setkání (tzv. CITO), na kterém se snaží vyčistit vymezené území od odpadků a nepořádku, který v přírodě zanechali lhostejní lidé, a napomoci tak svým dílem přírodě. Díky tomu, že se při geocachingu dostanou i na velmi odlehlá místa, která obvykle unikají pozornosti lidí při běžných procházkách se podařilo zjistit velký zdroj nepořádku v severním svahu Bohnického údolí.

V sobotu se tak sešlo přes 80 lidí, kteří z obtížně přístupného terénu a velmi strmého svahu odstranili značné množství nahromaděného odpadu. Díky jejich nezištné práci, bylo místo vyčištěno a znovu připomíná chráněné území.

Přesto, že úklid byl připraven dopředu, všechny přítomné překvapilo, jak velké množství odpadu se po skončení akce z místa odváželo.

Praha 8 tímto vřele děkuje všem zúčastněným geocacherům.

Zvláštní poděkování patří panu Ottovi Šlegerovi za zorganizování celé akce a v neposlední řadě společnosti IPODEC za materiální zabezpečení a bezproblémový průběh odvozu odpadu.

Praha 8 podobné občanské aktivity vítá s otevřenou náručí. I když se snaží zajistit obyvatelům Prahy 8 nejlepší možné životní prostředí, každá podobná pomoc k dalšímu zlepšení významně přispívá.

www.praha8.cz

Sloupek