Tým plastických chirurgů obětuje soboty a bude pomáhat pacientkám s vadnými prsními implantáty

Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce patří k největším autoritám plastické chirurgie v republice. Nyní tým plastických chirurgů Bulovky vedený doc. Janem Měšťákem připravil program, který velmi rychle vyřeší nesnáze a potenciální komplikace pacientkám, které byly na Bulovce operovány po rakovině prsu a mají závadné francouzské implantáty PIP. Lékaři nabídli svůj volný čas o sobotách a navíc bez nároku na honorář.

„Přestože všem pacientkám radím, že není potřeba podléhat panice, uvědomujeme si, jak obtížné momenty prožívají nyní ženy po operaci prsu mající aktuálně nevhodné implantáty,“ zdůvodňuje přednosta kliniky Jan Měšťák.

Nabídka sobotních výměn implantátů platí pro zhruba 200 pacientek, které byly operovány v Nemocnici Na Bulovce v období od září 2006 do dubna 2010 a které tím pádem mají prsní implantáty PIP. To byly v té době totiž jediné implantáty, které byly hrazeny zdravotními pojišťovnami. Od června 2010 jsou k dispozici při rekonstrukcích prsů po rakovině CUI implantáty. PIP implantáty pouze z kosmetických důvodů nikdy na klinice použity nebyly.

„Díky své ochotě a dobré vůli bude muset tým plastické chirurgie výrazně zasáhnout do své organizace práce. Ke stávajícím plánovaným zákrokům bude plánovat i sobotní operace. Nebude to logisticky snadné, ale děkuji jim za to. Jsme velmi rádi, že Nemocnice Na Bulovce může nyní říct tu nejlepší zprávu pro zdejší pacientky, u nás máte naději na rychlé řešení,“ doplnil ředitel Nemocnice Na Bulovce Petr Zajíc.

O náročnosti logistiky práce a celé organizaci výměn implantátů pro 200 pacientek hovoří následující čísla:
Jedna operace – výměna závadného PIP implantátu - je sice jednodušší úkon nežli původní operace, nicméně i tak v ideálním případě trvá zhruba 30 minut. Pacientka však na sále stráví zhruba 1 - 1,5 hodiny. Lze tak předpokládat, že za jednu sobotu chirurgové vymění implantáty u pěti žen. Tímto tempem s pomocí víkendových směn pomohou všem svým pacientkám za 10 měsíců. Na této jedné operaci se podílí 7 lidí – 2 chirurgové, 2 sestry, 1 anesteziolog s asistentkou, sanitář. Tato operace se neobejde bez hospitalizace, která v ideálním případě trvá 1 den. Plastická chirurgie Nemocnice Na Bulovce disponuje jedním operačním sálem a 20 lůžky.

Klinika plastické chirurgie 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce provádí největší počet rekonstrukcí prsů s implantáty po jejich odstranění pro zhoubné onemocnění. V roce 2004 bylo při klinice zřízeno Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, jediné toho druhu v republice, které umožňuje řešit všechny druhy onemocnění prsů s okamžitou nebo oddálenou jejich rekonstrukcí. Kromě přítomnosti tohoto Centra se podílí na vysokém počtu odoperovaných žen i velmi dobré pooperační výsledky. Snad právě proto jsou čekací doby na rekonstrukci prsů delší než 2 roky.

Sloupek