Tříkrálový rozhovor s ředitelkou Nemocnice Na Bulovce MUDr. Andreou Vrbovskou, MBA

1) Plánujete na rok 2014 zvýšení mezd nebo nějakou jinou platovou změnu? (v průběhu roku nebo hned na jeho začátku?) S ohledem na složitou ekonomickou situaci, ve které se nemocnice nachází, nepřipravuje vedení nemocnice žádnou platovou úpravu ve smyslu zvyšování mezd. Dopad úhradové vyhlášky z roku 2013 a dlouhodobé finanční problémy neumožnují plošné navyšování, a v zásadě si myslím, že by to ani nebylo správné. 

1) Plánujete na rok 2014 zvýšení mezd nebo nějakou jinou platovou změnu? (v průběhu roku nebo hned na jeho začátku?)
 
S ohledem na složitou ekonomickou situaci, ve které se nemocnice nachází, nepřipravuje vedení nemocnice žádnou platovou úpravu ve smyslu zvyšování mezd. Dopad úhradové vyhlášky z roku 2013 a dlouhodobé finanční problémy neumožnují plošné navyšování, a v zásadě si myslím, že by to ani nebylo správné. Naopak, je v zájmu vedení nemocnice důkladněji analyzovat stávající situaci a upravit systém odměnování tak, aby jednoznačně byli odměnování všichni dle kvality a odborného přístupu při poskytování zdravotní péče a zabezpečování chodu nemocnice a svých pracovišť.
 
2) Mohou se zaměstnanci nemocnice případně těšit na nějaké nové bonusy? Jaké?
 
I z minulého působení v managementu nemocnice, či jiných institucí, jsem byla zvyklá své podřízené odměnovat či jinak bonifikovat dle odvedené práce. Tím myslím práce nad rámec stanovených povinnností a samozřejmě i jistého zápalu a nadšení pro danou věc. Veškeré benefity pro zaměstnance standardně řešíme ve spolupráci s odborovými organizacemi, působícími v nemocnici, jsou zakotvené v kolektivní smlouvě, patří tam samozřejmě příspěvek na dětské tábory, různá životní či profesní jubilea apod. a přes složitost doby neplánujeme v roce 2014 žádnou redukci těchto ujednání a zvyklostí.
 
3) Jaký máte za sebou rok z ekonomického hlediska? Dá se říct, že už se ekonomika obrací a krize je na ústupu?
 
Jsem ve funkci 1 měsíc, takže nemohu zcela objektivizovat uplynulý rok, ale jak jsem již uvedla, rok 2013 nebyl pro nemocnici obecně příznivý, naopak dopady navýšení DPH, růst cen nebo udělené pokuty od finančního úřadu, toto vše se velmi nepříznivě odrazilo v hospodářském výsledku a tento je neradostný. Skoro bych ráda řekla, že stagnace roku 2013 je pomalu u konce, ale v případě Bulovky to nebyla pouze stagnace, ale opravdu pokles, a to znatelný, jak v obložnosti, počtu ošetřených pacientů, příjmů od zdravotních pojištoven, nárůst zaznamenaly pouze ceny energií, materiálů a dalších přímých či nepřímých vstupů. Je asi přáním každéhom ředitele na začátku nového roku mít v žilách optimismus, není však mnoho důvodů, protože již zmiňované problémy nás dostihly v plné míře a přístí rok bude pro nemocnici spíše rokem utahování opasků a zásadnějších strukturálních změn a svůj optimismus spojuji nejvíce s ochotou zaměstnanců se do toho procesu zapojit a převést nemocnici přes poměrně neradostné období.

Sloupek