TBC jednotka Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce se ohrazuje se proti účelové nepravdě České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) a prof. MUDr. Martiny Vašákové, Ph.D., přednostky Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze v jejich tvrzení, že by Nemocnice na Bulovce uzavřela svou TBC jednotku.   

Není to pravda. Nemocnice Na Bulovce nezavřela TBC jednotku, lokalizovanou v současné době v rámci pavilonu interny. Pouze z důvodu nedostatku sester od konce roku 2015 nevyužívá osm z devíti akutních lůžek na TBC jednotce. Pro případ potřebné kapacity je ale Nemocnice Na Bulovce připravena využít svou infekční kliniku, která je pro tyto pacienty zařízená. Nebylo to zatím však zapotřebí, protože i to jedno stávající aktivní akutní lůžko TBC jednotky je momentálně prázdné. 

Na systému práce TBC jednotky Nemocnice Na Bulovce se nic nemění. TBC se totiž léčí v řádech měsíců a samotná léčba neprobíhá na akutních lůžkách, ale na lůžkách v zařízeních k tomu určených (plicních sanatoriích apod). Na akutním lůžku je pacient hospitalizován po dobu potvrzení či vyvrácení TBC infekce. A i toto trvá v řádech dnů (týdnů) a do potvrzení či vyvrácení TBC musí být v izolačním režimu na zmiňovaném akutním lůžku. V tomto ohledu Nemocnice Na Bulovce nejen, že nic nezavřela, de facto ani redukovala, pouze jen vnitřně uspořádala kapacity pro potřeby hospitalizace pacientů s podezřením TBC. Nemocnice Na Bulovce proto v současné době je schopna využít k hospitalizaci při podezření na TBC jak lůžko na TBC jednotce, tak lůžka na infekční klinice. 

Rekonstrukce TBC jednotky probíhala s dalšími dílčími opravami (výměna oken) na tehdejší plicní klinice před osmi lety v rámci investičního záměru Magistrátu hl.města Prahy. Budova pavilonu (tehdy plicní klinika, dnes interna) totiž je v majetku hlavního města. Rozhodně nešlo o žádnou účelovou dotaci vázanou na TBC jednotku. 

 

Sloupek