Právě se nacházíte:

Taneční kurzy

Naše taneční škola pořádá kurzy pro vysokoškolské studenty a dospělé. Taneční pro vysokoškoláky probíhají ve stejných termínech jako taneční pro dospělé. Kurzovné je zvýhodněné po předložení dokladu o studiu.

Naše taneční škola pořádá kurzy pro vysokoškolské studenty a dospělé. Taneční pro vysokoškoláky probíhají ve stejných termínech jako taneční pro dospělé. Kurzovné je zvýhodněné po předložení dokladu o studiu.

Délka tanečních kurzů
Taneční pro dospělé zahrnují celkem 9 lekcí po 120 minutách. Přihlásit se mohou pouze celé páry. Výjimečně po dohodě i jednotlivci. Podzimní a jarní taneční kurzy na sebe navazují ve stejných termínech.

V případě nepřítomnosti na některé hodině je možnost náhrady ve vybraném tanečním kurzu. Během výuky je párům věnován individuelní přístup pro snazší pochopení jednotlivých kroků. Na závěr celého kurzu se koná závěrečný taneční večírek, který není zahrnut v kurzovném.

Taneční kurzy dle úrovně
1.základní taneční kurz
2.mírně pokročilí
3.více pokročilí
4.speciálky
Základní taneční kurz
Během tohoto tanečního kurzu se vyučují základní kroky:

◦standardních tanců: waltz, foxtrot, valčík, tango
◦latinsko-amerických: cha-cha, samba, jive, rumba
◦kolových: polka, valčík a dalších: mazurka, blues letkis
Do každého tance se naučíte 2-3 jednoduché figury.

Mírně pokročilí
V tomto kurzu se předpokládají základní znalosti ze základního kurzu. Zde se prohlubují znalosti v jednotlivých tancích. Rozšiřuje se počet figur do každého tance. Procvičuje se mimo jiné více tango a quickstep.

Více pokročilí
Během tohoto kurzu se naučíte základní taneční kroky slowfoxtrotu. Rozšiřuje se výuka o náročnější figury do všech tanců.

Speciálky
Tento taneční kurz navštěvují většinou páry, které absolvovali všechny předešlé taneční kurzy, případně opakují speciálky několikrát. V tomto tanečním kurzu se vyučují delší sestavy figur. Prohlubují se znalosti z techniky tance.

Ceny taneční školy
Cena tanečního kurzu je 1150 Kč za osobu. Studenti získají slevu 350 Kč na pár po předložení dokladu o studiu.

Zápisné do tanečních je 100 Kč. Storno poplatek do zahájení kurzu je 30% kurzovného. Při stornování se zápisné nevrací.
 

Sloupek