Právě se nacházíte:

Střípky z Bulovky...

Navýšení platů už od ledna Vedení Nemocnice Na Bulovce rozhodlo o navýšení platů zdravotního personálu o 6,25 procent plošně formou osobního ohodnocení od začátku letošního roku. Finanční udržitelnost navýšení nemocnice plánuje po celý rok 2012 za podmínky ceteris paribus (latinská fráze ceteris paribus, doslova přeloženo „ostatní stejné“, neboli „za předpokladu, že ostatní věci zůstatnou nezměněny“). Navýšený náklad, který v problematice nemocnic představuje nárok pokrytí navýšení platů a růstu vstupních cen z titulu růstu DPH je kryt zdroji kombinujícími navýšení úhradové vyhlášky a vnitřními opatřeními.

Navýšení platů už od ledna

Vedení Nemocnice Na Bulovce rozhodlo o navýšení platů zdravotního personálu o 6,25 procent plošně formou osobního ohodnocení od začátku letošního roku. Finanční udržitelnost navýšení nemocnice plánuje po celý rok 2012 za podmínky ceteris paribus (latinská fráze ceteris paribus, doslova přeloženo „ostatní stejné“, neboli „za předpokladu, že ostatní věci zůstatnou nezměněny“). Navýšený náklad, který v problematice nemocnic představuje nárok pokrytí navýšení platů a růstu vstupních cen z titulu růstu DPH je kryt zdroji kombinujícími navýšení úhradové vyhlášky a vnitřními opatřeními.

Bulovka vykázala za loňský rok pozitivní hospodářský výsledek

Hospodaření Nemocnice Na Bulovce za loňský rok skončilo v kladných číslech. Nemocnice vykázala pozitivní hospodářský výsledek ve výši 4,9 milionu korun. Celkové výnosy nemocnice činili 2 315 101 000 Kč a náklady 2 310 122 000 Kč. Hlavním zdrojem příjmů jsou výnosy z prodeje služeb hrazené zdravotními pojišťovnami, které tvoří 79,8 procent. Výnosy za prodané zboží (lékárna) se na celkovém výsledku podílí 11,7 procenty. Za regulační poplatky vloni nemocnice vybrala 25,9 mil. Kč.

Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady (mzdy), které překročili 1 miliardu korun (44,3 procenta). Téměř 15 procent nákladů tvoří nákup léků, 6,3 procenta z celkových nákladů pak nemocnici stojí speciální zdravotní a laboratorní materiál a implantáty. Za energie, vodu a plyn nemocnice zaplatí přes 75 mil. korun a praní a sterilizování prádla stojí 20,1 mil. korun.

Nemocnice Na Bulovce má 2015 zaměstnanců a disponuje 1080 lůžky, z toho 102 lůžek na Jednotce intenzivní péče a 34 lůžek je ošetřovatelských. Hospitalizovaných pacientů v roce 2011 bylo 44 519, ambulantně ošetřeno v nemocnici bylo 568 362 pacientů. Provedeno zde bylo 23 006 operačních výkonů.

Kladný výsledek hospodaření je dán především úsporami a nastavením nových procesů, které se v nemocnici v uplynulých měsících uskutečnily. Od poloviny loňského roku, kdy nemocnice získala nové vedení, došlo k zeštíhlení managementu o tři náměstky, vzniklo obchodní oddělení, které zlevnilo a zprůhlednilo centrální nákupy nezbytné pro chod nemocnice striktním využíváním výběrových řízení, revidují se staré smluvní vztahy s cílem dosáhnout pro nemocnici co nejvýhodnější pozice, byl nastaven nový systém parkování přes tzv. časová razítka, lékárna začala fungovat nonstop.

Primáři budou obhajovat své pozice

Vedení nemocnice avizovalo dnes na setkání s primáři a přednosty, že v tomto roce připraví plošné rekonkurzy na všechny stávající primářské pozice. Do výběrových řízení se pochopitelně budou moci hlásit i primáři, kteří dosud vedou svá oddělení. Od tohoto kroku si vedení slibuje vyšší efektivitu procesů. „Chceme zdravé prostředí, které bude konkurenční, spravedlivé a motivující. Věřím, že většina stávajících primářů svou pozici obhájí, ale každopádně tento krok udělat musíme,“ vysvětlil ředitel nemocnice Petr Zajíc. Nově budou primáři ustanoveni do svých funkcí na 3 roky. V Nemocnici Na Bulovce pracuje dnes 28 primářů. „Ve výběrových řízeních budeme také požadovat návrh strategie, taktik a koncepce příslušného oddělení včetně eventuelní restrukturalizace lůžek,“ doplnil ředitel Zajíc.

Bulovka připravuje vlastní odběrové místo

Od 1. března by v Nemocnici Na Bulovce mělo začít fungovat vlastní odběrové místo pro laboratorní odběry a testy. Zřízeno bude v rámci pracoviště LSPP. Nové pracoviště bude k dispozici od 6,30 do 18,30 hodin pro potřeby nemocnice. Vedení nemocnice si od toho slibuje výraznou synergii, která zajistí, že řada výkonů zůstane tzv. pod jednou střechou a nebudou se muset realizovat mimo nemocnici u konkurenčních pracovišť.
 

Sloupek