Starobohnické vánoční těšení

Radnice Prahy 8 ve spolupráci s Římskokatolickou farností Bohnice připravila čtvrtý ročník Starobohnického vánočního těšení - znovu s tradičním programem, tentokrát však v prodlouženém čase.

„Na návštěvníky opět čeká klasický vánoční program, ať je to rozsvícení adventního věnce, betlém s živými zvířátky či pomyslný průvod z Nazareta do Betléma,“ uvádí zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková, pod jejíž záštitou akce proběhne. Děti se mohou těšit na pohádkové představení, výtvarnou dílnu, kterou v Kolpingově domě povede místostarostka Ludková, ohradu s živými zvířátky či na vánoční hry. Dospělí jistě přivítají možnost ohřát se medovinou nebo svařeným vínem, ochutnat domácí klobásy a tlačenku nebo navštívit jarmark vánočních řemesel. „Otevřený samozřejmě bude v průběhu odpoledne kostel sv. Petra a Pavla,“ dodává místostarostka. Připravena bude také vánoční tombola, odnést si bude možné Betlémské světlo a program na pódiu samozřejmě doplní i hudební vystoupení, mimo jiné Golden Big Bandu Praha.

„Starobohnické vánoční těšení je nezisková akce, na níž se podílí řada lidí v rámci svého volného času. Patří jim velký dík za to, že se snaží obnovovat tradice i sousedské vztahy. Stejně jako všem, kteří na akci přispívají materiálem či financemi,“ dodává místostarostka. Samotná osmá městská část se na akci podílí částkou zhruba 90 tisíc korun.
 
Starobohnické vánoční těšení proběhne 18. prosince 2010 od 12 do 18 hodin na náměstí ve Starých Bohnicích. Více viz nebo na Facebooku "Praha 8 kulturní".
 

Sloupek