Soutěž zaměřená na prevenci

Městská část Praha 8 ve spolupráci s Českou společností AIDS POMOC o.s. vyhlásila v rámci preventivních programů novou soutěž pro děti druhého stupně základních škol. Tématem se stala nemoc HIV/AIDS, resp. osvěta v této oblasti.

Žáci sedmých a osmých tříd přihlášených škol se nejdříve seznámili s problematikou HIV/AIDS formou besedy v Domě světla, která byla vedena zkušeným lektorem, poté si za provozu prohlédli část prostor azylového domu. Již po besedě bylo patrné, že v nich zanechala velký dojem, jelikož se nejednalo pouze o nezáživnou přednášku, ale opravdu o diskusi, žáci měli prostor se ptát a této možnosti využívali. „Dojmy z návštěvy Domu světla a besedy by děti měly zachytit jakoukoliv literární formou. Nejde nám o preciznost slohového formátu, ale o sdělení toho, jaké pocity si odnášejí do svého dalšího života.“ Uvedla radní Markéta Adamová, která soutěž iniciovala a samotné besedy byla přítomna.

Vítěze v literární soutěži vybere porota složená ze zástupců Městské části, odborného garanta a učitelů. V takovýchto soutěžích platí více než kdy jindy, že je důležité se zúčastnit a není nutné vyhrát. „Výhrou pro mě samotnou by bylo, kdyby se těmito projekty podařilo na děti co nejvíce zapůsobit a přivést je k zodpovědnému přístupu ke svému životu a zdraví.“, uzavřela Adamová.

www.praha8.cz
 

Sloupek