Skutečně vždy platí: co je dražší, to je lepší?

Povídali jsme si s primářem Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Nemocnice Na Bulovce MUDr. Karlem Harvánkem o nadstandardech, konkr. o lehkých sádrách.

S nabídkou lehké sádry, na kterou si pacienti nově mohou připlatit, přichází i osvětová kampaň Nemocnice Na Bulovce. Lékaři mluví s pacienty o výhodách, ale i nevýhodách této sádry a vysvětlují jim, v jakých situacích je pro ně vhodná. Mezi 18 nadstandardy se devět týká právě lehké sádry. Samotné nadstandardy Nemocnice Na Bulovce zavede od začátku února. Už nyní se však názory na aplikace lehkých sáder mohou pacienti dočíst na webových stránkách nemocnice, stejně tak i na sociálních sítích, přes které také Nemocnice Na Bulovce aktivně komunikuje. O lehkých sádrách jsme si povídali s primářem Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Nemocnice Na Bulovce MUDr. Karlem Harvánkem.

Je lehká sádra vhodná pro každého pacienta? Na čem záleží, aby se mohla použít?

Plastová fixace („lehká sádra“) nemá stran věku a pohlaví omezení. Jediným omezujícím faktorem je typ poranění. Použít plastovou fixaci lze bez rizika jen u vybraných typů čerstvých zlomenin či luxací. Dále pak lze přiložit plastovou fixaci odloženě (po 2-3 týdnech), kdy nehrozí narůstání otoku a redislokace (nový posun) zlomeniny.

Komu byste lehkou sádru doporučil?

Plastovou fixaci bych doporučil pacientům s čerstvými zlomeninami bez dislokace (posunu), jež nejsou provázeny velkým otokem a nehrozí narůstání. Příkladem může být u dětí nedislokovaná subperitostální zlomenina distálního konce předloktí. Jedná se o typickou a poměrně častou zlomeninu v dětském věku, která se též nazývá „zlomenina vrbového proutku“. Dále bych jí doporučil k přiložení u některých vybraných typů zlomenin a luxací v druhé polovině doby fixace. Dovoluji si zdůraznit ono „u některých vybraných typů zlomenin“. Otázkou však zůstává ekonomické hledisko, tj. 2 x přiložení fixace po dobu léčení jedné zlomeniny.

A komu byste naopak lehkou sádru nedoporučil?

Plastovou fixaci bych nedoporučil každému pacientovi s dislokovanou zlomeninou nebo se zlomeninou, u které dislokace hrozí a dále pacientovi se zlomeninou či luxací, která je provázena narůstajícím otokem.

Je pravda, že se může pokožka končetiny v lehké sádře zapařit? Stává se to prý v případě, že se sádra například při sprchování namočí a vata, kterou je vystlaná, dlouho schne.

Ano, může se to stát a stává se to. U dětí, u nichž je pokožka velmi jemná a citlivá, dochází k „zapaření“ pod fixací poměrně často. Proto doporučujeme sprchovat se s fixovanou končetinou v igelitovém návleku. Rozhodně není plastová fixace vhodná ke koupání ve veřejných koupalištích nebo v moři, jak se mnoho dětí a rodičů domnívá. Sůl z mořské vody pokožku silně dráždí a po sejmutí fixace pak dochází k deskvamaci kůže (slupování po vrstvách pojené s tvořením puchýřů). Totéž platí i pro sádrové fixace, ale zde je samozřejmě možnost zatečení vody fixaci menší, protože pacienti přirozeně vědí, že se sádrou se nemohou koupat, ale jen velmi opatrně sprchovat.

Jaké jsou výhody a nevýhody lehké sádry?

Výhodou plastové fixace je rozhodně její nízká hmotnost. Nevýhody by se daly shrnout do následujících bodů:
- snížená možnost přesné modelace oproti klasické sádře
- nutnost aplikace cirkulární fixace (vyplývá z technologie), kdy hrozí akutní tísnění při narůstajícím otoku se všemi neblahými důsledky pro poraněnou končetinu
 

Sloupek