Školní rok zahájily i děti v Nemocnici Na Bulovce

Ne každé dítě má to štěstí zasednout první školní den do své lavice ve své třídě, připadně začít poznávat nové kamarády ve školce. Důvod? Nemoc. Nový školní rok proto po žácích základních a středních škol zahájili také dětští pacienti v Nemocnici Na Bulovce, kde se každoročně léčí tisíce dětí. Většina zde stráví jen několik dní, někteří malí pacienti ale i týdny až měsíce. Ve školním roce 2011/2012  poskytla Základní a mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce péči celkem 2332 dětem, z toho 769 dětem v mateřské škole, 1419 žákům základních škol a 144 středoškolákům.

Školní rok v nemocnice má trochu jinou podobu nežli v samotných školách. Zatímco dva měsíce prázdnin se ve školách pedagogové připravují na další pololetí, v nemocnici zakončují školní rok posledním srpnovým dnem. Přes prázdniny totiž pracují s dětmi, které kvůli delší hospitalizaci zameškaly učivo. „Říkáme tomu „prázdninová škola“. Kromě učiva se věnujeme i zájmovým aktivitám a hrám,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce Mgr. Radislava Jiřičková a dodává: „Sotva jsme tedy jeden školní rok ukončili, začíná nový. Dnes dopoledne jsme v naší škole přivítali celkem 38 dětí.“

Z osmatřiceti dětí, které zahájily nový školní rok v Nemocnici Na Bulovce je 9 dětí předškolního věku, 24 dětí ze základní školy a pět středoškoláků. Práce s dětmi probíhá přímo na jednotlivých klinikách (dětská ortopedie, dětské oddělení, dětská chirurgie, dětská infekční klinika, ORL, kožní, plastická chirurgie), a to v hernách, jídelnách nebo individuálně na lůžku.
 
O to, aby děti po návratu do školních lavic navázaly plynule na probíranou učební látku se stará tým pedagogů. Zároveň dětskému pacientovi pomáhají překonat strach z odloučení od rodiny, obavy z neznámého prostředí a mnohdy i nepříjemných lékařských zákroků. Škola úzce spolupracuje se zdravotním personálem a všichni pedagogové důsledně dodržují jejich pokyny ohledně hospitalizovaného dítěte, tzn. aktuální zdravotní a psychický stav dítěte, míra zátěže při výuce a zájmové činnosti.
 
Mateřská a základní škola při Nemocnici Na Bulovce poskytuje péči předškolním dětem ve věku od 3let, žákům základních škol a víceletých gymnázií, studentům středních škol a odborných učilišť. Výuka probíhá převážně v dopoledních hodinách, tj. od 8:30 do 11:30, odpolední výuka je od 13:00 do 14:30. V odpoledních hodinách (od 13 do 16 hod.) jsou žákům nabídnuty různé zájmové činnosti a hry vychovatelkami školní družiny a školního klubu. Učitelé vyučují žáky většinou individuálně nebo v malých skupinkách (2 – 3 žáci), využívají celou řadu učebních pomůcek, např. počítače a notebooky vybavené výukovými programy, didaktickými hrami a se stálým připojením na internet. Učitelky MŠ a vychovatelky ZŠ mají k dispozici nepřeberné množství her, hraček a materiálu k výtvarným a pracovním činnostem.
 
Tradice školy při Nemocnici Na Bulovce vychází z její více než padesátileté historie. V současné době v sobě toto zařízení integruje mateřskou školu, základní školu, školní družinu a klub.
 
Hlavním smyslem existence školy je zajištění psychické pohody dětí – pacientů, což nemalou měrou přispívá k jejich rychlejšímu uzdravování a zároveň doplnění učiva zameškaného během pobytu v nemocnici nebo doplnění mezer v učivu, vzniklých v důsledku opakovaných nebo dlouhodobých nepřítomností ve škole.
 
Další informace na http://www.skolabulovka.cz

Sloupek