Právě se nacházíte:

Seznamte se, Srdce Osmičky!

Projekt „Srdce osmičky“ pro seniory, rodiny a klienty sociálních služeb v Praze 8 připravila místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. „Jde o předvánoční akci, jejímž smyslem je nadělit radost druhým a společně ukázat, že Srdce osmičky bije silně a na správném místě,“ vysvětluje Ludková.

První adventní neděli na webových stránkách Srdce osmičky www.srdceosmicky.cz představila místostarostka Ludková přání seniorů, rodin a klientů sociálních služeb Prahy 8, která zaslaly osmičkové organizace. Výběr osob byl ponechán na samotných organizacích. Lidé, kteří v nich pracují, totiž nejlépe znají své klienty, vědí, kde může splněné přání motivovat do další snahy, kde může pouhý fakt, že někdo jiný o přání přemýšlel napovědět, že dotyčný svému okolí není lhostejný.

Oslovené osoby si následně samy zvolily své přání. Celkem se sešlo 117 přání, z toho již deset si našlo svého dárce. „Protože si vážím práce oslovených organizací, vyzvala jsem je, aby si i ony samy něco přály. Srdce Osmičky vzniklo ve snaze poukázat i na jiné cílové skupiny, než ty, které se tradičně těší v předvánočním čase pozornosti veřejnosti. Nezanedbatelným faktem je pak touha prohloubit pospolitost nás, co Osmičkou žijeme,“ říká místostarostka Ludková a dodává: „Píše se o kráse, mládí a úspěchu, to všechno však umí rychle pominout a ztratit se v anonymitě velkoměsta, pak zůstává jen holý a reálný život.“

Pokud některé z představených přání na www.srdceosmicky.cz případného dárce osloví, může si jeho splnění rezervovat na emailové adrese vladimira.ludkova@praha8.cz, případně volat na telefonní číslo 601 263 294, které slouží i jako linka pomoci seniorům Prahy 8.

S ohledem na citlivost životních příběhů, nebude ve většině případů možné osobní předání dárku. Proto je vhodné k dárku připojit také svůj dopis pro obdarovaného a od srdce do něj napsat, proč si dárce vybral přání dotyčného člověka. Zabalené a označené dárky budou shromažďovány na Libeňském zámku, nebo dle domluvy, a následně předány, nejpozději poslední adventní týden, organizaci, která přání osoby zaslala. „Poslední měsíce byly v mnohém nové a jiné, lidská sounáležitost byla stále tatáž,“ věří místostarostka Ludková.
 

Sloupek