Rozvoj plaveckého areálu Šutka dostal zelenou od Magistrátu hl. m. Prahy

Na začátku září schválila Rada hl. m. Prahy záměr na vypracování projektové dokumentace na výstavbu venkovní části plaveckého areálu Šutka, který bude zařazen do návrhu rozpočtu hlavního města pro rok 2022. Předpokládané investiční náklady na samotnou výstavbu venkovní části areálu jsou odhadovány na 250 milionů korun.

„Padesátimetrový bazén Aquacentra Šutka je hojně využíván nejen obyvateli Prahy 8, bohužel ale zdaleka není využit potenciál přilehlého prostranství. MČ Praha 8 již dříve vyjádřila podporu rozšíření areálu sportoviště, které má ve vlastnictví hl. m. Praha a mělo by ambice stát se významným celopražským volnočasovým centrem 21. století“, komentuje souhlasné stanovisko Rady hl. města k vypracování projektové dokumentace Tomáš Hřebík, radní MČ Praha 8 pro strategický rozvoj.

Dostavba areálu Šutka je v souladu se schváleným Plánem rozvoje sportu hl. m. Prahy, podle kterého je v Praze nedostatek plaveckých bazénů s odpovídajícím zázemím. Aquacentrum bude po dokončení stavebních úprav schopné kapacitně obsáhnout celý severovýchodní segment Prahy a jako takový bude jedním z nejvýznamnějších sportovních areálů ve vlastnictví města.

„Plánové rozšíření by mělo zahrnovat venkovní volnočasové aktivity, další sportovní plochy včetně venkovního bazénu, relaxační zónu, restauraci, ale i kultivací zanedbaného veřejného prostranství a adekvátní kapacitu parkovacích míst“, dodává k budoucí podobě plaveckého areálu radní Hřebík.

Stavba aquacentra byla zahájena v roce 1987, ale kvůli omezování finančních prostředků a uplatněnému restitučnímu nároku se výstavba prodlužovala a plavecký areál své brány návštěvníkům otevřel až po 25 letech, v roce 2012. Omezené finanční možnosti města i tlak na urychlené otevření způsobily, že venkovní prostory nebyly nikdy dořešeny. Po téměř čtyřech dekádách se nyní Pražané dočkají kvalitního vnitřního i venkovního zázemí pro (nejen plavecké) sportovní aktivity.
 

Sloupek