Řidičák pro Vašeho pejska

Řidičák pro Vašeho pejska je název nové akce Městské části Praha 8, která startuje v dubnu. Akce doplňuje velmi úspěšný Psí den, který se letos koná již popáté. Obě akce zaměřené na pejsky a jejich majitele mají výchovný a preventivní smysl. Zatímco Psí den je zaměřen spíše na zábavu, tak novinka Řidičák pro Vašeho pejska je zejména o výchově. „Řidičák“ bude udílen těm pejskům, kteří projdou nácvikem poslušnosti.

Řidičák pro Vašeho pejska je název nové akce Městské části Praha 8, která startuje v dubnu. Akce doplňuje velmi úspěšný Psí den, který se letos koná již popáté. Obě akce zaměřené na pejsky a jejich majitele mají výchovný a preventivní smysl. Zatímco Psí den je zaměřen spíše na zábavu, tak novinka Řidičák pro Vašeho pejska je zejména o výchově. „Řidičák“ bude udílen těm pejskům, kteří projdou nácvikem poslušnosti.

Ostatně na prevenci myslí radnice Prahy 8 i budováním psích louček na sídlištích Prahy 8, kde dochází k velké koncentraci dětí a psů na jednom místě. Budováním psích luk chce radnice chránit hrající si děti na jedné straně a nabídnout smysluplnou alternativu komunitě pejskařů. A zkušenost z tří již existujících psích luk ukazuje, že psí louky mají smysl. Ubylo pobíhajících psů na veřejném prostranství, například před vchodem do areálu psychiatrické léčebny se v minulosti prohánělo mnoho velkých psů, dnes chodí jejich majitelé na psí louky v Katovické a Lodžské ulici. Zajímavým zjištěním je i fakt, že psí louky jsou samotnými pejskaři bedlivě čištěny od psích hovínek. I proto chce radnice v letošním roce vybudovat další oplocené louky pro psy. Nově je od konce dubna najdete na adresách: Invalidovna při ulici Nekvasilova (za metrem), v Čimicích mezi ulicemi Chvatěrubská a Na Hranicích (směrem k ulici Nedomická).

A o co nabídne Řidičák pro Vašeho pejska? Hlavní částí je „Veřejný výcvik“ na libeňské psí louce v ulici U Meteoru (před budovou úřadu). Výcvik povedou dvě zkušené kynoložky, které vysvětlí zásady správného nácviku technik poslušnosti a povedou účastníky při samotném nácviku. Smyslem tohoto veřejného výcviku není dril pejsků, ale pochopení důležitosti a praktičnosti správně vychovaného psa a také nácvik správné komunikace se psem během výcviku. Veřejný výcvik proto nemá nahradit pobyt na kynologickém cvičišti, ale má ukázat jak si lze poradit s pejskem i v domácím prostředí a nebo právě na psích loukách. Veřejný výcvik dále rozhodně neslouží k nápravě zjevně nesocializovaných a agresivních psů, k jejichž výchově je potřeba přistoupit individuálně a při jiné příležitosti.

Aby se dosáhlo maximálního účinku výcviku i v tak krátkém čase, budou jeho účastníci rozděleni do tří kategorií:
1.štěňata do 15 měsíců vedená dětmi (za doprovodu dospělé osoby),
2.štěňata do 15. měsíců vedená dospělými,
3.psi starší 15. měsíců vedeni dospělou osobou

Každá z těchto tří kategorií přijde cvičit dvakrát, termíny viz plakát.
Během těchto dvou lekcí se majitelé pejsků naučí základní dovednosti a je pouze na nich, zda budou ve správném vedení psa pokračovat. Každý majitel-psovod by si měl uvědomit, že pro jeho psa je nácvik poslušnosti hrou, která vytváří pevné pouto mezi oběma. Abychom zvýšili motivaci pejskařů, bude jejich výcvikové nasazení prozkoušeno v září. Zkoušku absolvují jen zájemci. A pokud uspějí, odnesou si Řidičák pro pejska a praktické odměny od partnera akce Frontline Combo.

„Veřejný výcvik“ a závěrečnou „Zkoušku“ však doplní i další dvě menší akce: „Přednášky ve vybraných mateřských školách Prahy 8“, na kterých se nejmenší děti naučí, jak se správně k pejskům chovat a co rozhodně ve společnosti psů nedělat.  Druhou doplňkovou akcí je „Testovací víkend“, který proběhne v Čimickém háji a v Thomayerových sadech. Během testovacího víkendu projde oběma parky terénní hlídka Prahy 8 složená z kynoložky Kristýny Másilkové a místostarostky Vladimíry Ludkové, které se majitelů kolem pobíhajících psů zeptají na dovednosti pejsků, odmění ty poslušné a rovněž pozvou na „Veřejný výcvik“.

Sloupek