Rakovina prsu se nevyhýbá ani mužům

Karcinomem prsu mohou onemocnět i muži. Ročně se tak stane u cca 40 z nich. Jeho výskyt stoupá s věkem, nejčastěji se tak děje kolem šedesátého pátého roku věku. Jelikož se jedná u mužů o poměrně vzácné onemocnění, většina z nich k lékaři přichází pozdě. Tedy v okamžiku, kdy už je onemocnění velmi špatně léčitelné.  

„Karcinom vzniká v základu mléčné žlázy, který mají před pubertou obě pohlaví stejný. U žen se po nástupu puberty působením ženských hormonů vyvine celá mléčná žláza, mužům zůstává jen malá žlázová oblast v místě za bradavkou,” vysvětluje MUDr. Renata Koževnikovová, vedoucí lékařka Onkocentra Zelený pruh v Praze.

Onemocnění se obvykle projevuje změnami prsu – bulkou pod bradavkou nebo u dvorce. Dochází ke vtažení nebo deformaci bradavky. Prs může otéct, svědět. V některých případech mohou být přítomny podpažní uzliny.

„Muži často přicházejí již s pokročilým prsním nádorem ve formě kožního vředu,” upozorňuje mamoložka MUDr. Renata Kalajová z pražské Perfect Clinic.

Muži se na rozdíl od žen nemusí preventivně pravidelně samovyšetřovat. „Je ale důležité, pokud je jejich matka tzv. BRCA pozitivní, aby se nechali také geneticky vyšetřit, protože BRCA gen, který může za vznik rakoviny prsu nejen u žen, ale i mužů, je dědičný z 50 % bez rozdílu pohlaví,” vysvětluje Kalajová.

Jak se nemoc diagnostikuje a léčí

Lékaři k ověření diagnózy u mužů používají stejně jako u žen mamografii a sonografii. Při podezření na tumor se provádí biopsie prsu. Po potvrzení diagnózy jsou doplněna další vyšetření (RTG plic, UZ břicha nebo CT hrudníku, břicha, scintigrafie skeletu, vyšetření krve). Podle všech nálezů je určeno tzv. TNM stadium – dle něho se stanovuje i samotná léčba.

Chirurgická – jedná se buď o tzv. mastektomii (odstranění celého prsu i s bradavkou), nebo jen odstranění části prsu s tumorem (tumorektomie, segmentektomie apod.), vždy doplněné výkonem v podpaží (odstranění strážní uzliny, případně více podpažních uzlin).

Chemoterapie – je nasazena podle stadia a typu nádoru, někdy se podává předoperačně. Léky a kombinace se používají stejně jako u žen.

Hormonoterapie – je léčba cílená na hormonální receptory. U mužů je 85-90 % nádorů hormonálně závislých (mají pozitivní tzv. estrogenní receptory). Podávají se proto antiestrogenní léky v tabletách, někdy se využívají i další metody.

Radioterapie – ozařování stěny hrudní a případně přilehlé uzlinové oblasti se provádí podle rozsahu chirurgického výkonu a TNM stadia.

Biologická léčba – podává se v závislosti na přítomnosti HER2neu receptoru, stejně jako u žen.

Prognóza karcinomu prsu záleží na stadiu onemocnění v době zahájení léčení. Čím časnější je stanovení diagnózy, tím lepší jsou výsledky léčby. Je proto důležité nepodcenit jakoukoli změnu prsu a podstoupit včas odborné vyšetření, které odhalí příčinu změn a odliší nádor od benigních změn prsu.

http://www.mammahelp.cz

 

Sloupek