První fitness park v Praze 8

Ve středu 10. srpna bude v 9.30 hod. slavnostně uveden do provozu první fitness park v Praze 8 – Fitness park Burešova. „Součástí otevření bude i ukázková hodina cvičení na strojích. Účastníci budou mít možnost získat i papírový manuál jak cvičit, který jinak bude k vyzvednutí v Centru aktivizačních programů v DPS Burešova,“ uvádí zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková.

V parku, nacházející se v těsné blízkosti Domu s pečovatelskou službou Burešova, návštěvníci naleznou osm venkovních strojů pro protažení a posílení celého těla. Radnice si od otevření parku slibuje další rozšíření aktivizačních možností zvláště pro starší generaci.
 
„I proto jsme místo vybrali záměrně vedle velkého zařízení sociálních služeb,“ uvádí místostarostka a upozorňuje. „Park bude přístupný všem dospělým osobám, není však určen dětem. Ty mají své hřiště v dosahu pěti minut odtud“. Areál proto bude opatřen zámkem. Kdokoli si bude chtít zacvičit nebo odpočinout, může si vyzvednout klíč během provozních hodin v Centru aktivizačních programů pro seniory v 1. patře DPS Burešova. Rovněž bude možné nechat si vyrobit kopii klíče pro vlastní potřebu.
 
„Do budoucna bychom chtěli více posílit fyzické činnosti seniorů, včetně venkovního cvičení pod odborným dohledem, který by měl být nepostradatelnou součástí dobře vedených aktivit. A řada seniorů má zájem právě o cvičení. Zájem je však tak veliký, že současná nabídka Centra aktivizačních programů pro seniory již nestačí. Jsem za to velmi ráda. Hledám proto další cesty, jak tento trend podpořit," uvádí místostarostka Ludková. Poslední novinkou v aktivizaci je petanque s lektorem, který probíhá bezplatně každou středu v krásné zahradě Gerontologického centra v Šimůnkově ulici.
 
Fitness park bude možné využívat i pro organizované veřejné cvičení, což otevírá další možnosti.
 

Sloupek