Průzkum: Bourání obcí kvůli uhlí odmítá 68 procent lidí

Bourání obcí kvůli uhlí odmítá 68 procent Čechů, naopak 11 procent jej podporuje a pětina neví. S úplným zrušením územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí souhlasí šest procent Čechů, naopak dvě třetiny by limity zachovaly buď úplně, nebo alespoň v místech, kde chrání obce. Vyplývá to z průzkumu, který letos v únoru zpracovala pro Greenpeace ČR agentura Ipsos. ČTK má jeho výsledky k dispozici. 

Průzkum dále ukázal, že úplné a neomezené obnovení vyvlastnění pro potřeby těžby má podporu šesti procent respondentů. Více než polovina jej odmítá úplně a dalších 28 procent by jej omezilo pouze na nezastavěné pozemky, takže by nebylo možné vyvlastnit domy užívané k bydlení a podnikání. 
    
"Z našeho výzkumu jednoznačně vyplývá, že většina občanů České republiky si nepřeje bourání obcí kvůli těžbě uhlí, úplně zrušení územních ekologických limitů těžby ani obnovení vyvlastňovacích paragrafů v horním zákoně," uvedl Arnošt Janeček ze společnosti Ipsos. Doplnil, že tyto závěry sdílí většina voličů všech parlamentních stran. Pouze u TOP 09 a STAN průzkum zaznamenal větší míru souhlasu s bouráním obcí kvůli těžbě. 
    
Zjištěné výsledky průzkumu se významně neliší podle povolání, vzdělání ani podle typu bydlení. Celkem 16 procent Čechů uvedlo, že zachovat limity je třeba tam, kde chrání obce, nikoliv přírodu. Celkem 13 procent lidí se pak domnívá, že zachovat limity je potřeba tam, kde chrání přírodu, nikoliv obce. 
    
Vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský k průzkumu uvedl, že bourání obcí, vyvlastňování ve prospěch uhelných společností a prolomení územních limitů je očividně nepopulární nejen v Ústeckém kraji, ale i v celém Česku. "Doufáme, že Sobotkova vláda bude v těchto otázkách respektovat názor občanů a zachová jak limity těžby, tak současnou právní úpravu znemožňující vyvlastňování za účelem těžby," řekl. 
    
Z voličů současné vládní koalice je 76 procent proti bourání obcí kvůli uhlí, naopak pro by byla zhruba desetina. Internetového průzkumu se od 6. do 11. února zúčastnilo 1002 respondentů. 
    
Jiný průzkum společnosti Ipsos, zveřejněný minulý týden, ukázal, že více než dvě třetiny obyvatel Ústeckého kraje odmítají bourání obcí kvůli těžbě. Proti bourání se vyslovilo 70 procent obyvatel kraje bez ohledu na věk a vzdělání. Pro bourání obcí se vyslovilo 22 procent lidí, názor nemá osm procent obyvatel kraje. Zároveň 51 procent obyvatel je pro úplné zachování limitů těžby a nerozšiřování dolů. 
    
Případné zrušení limitů by postihlo především město Horní Jiřetín a jeho místní část Černice poblíž dolu ČSA. Hrana těžební jámy by se dostala jen pár set metrů od okraje Litvínova. 
    
Limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách byly stanoveny usnesením vlády v roce 1991. Zaručují městům a obcím, pod kterými leží uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány. 
 
zdroj: ČTK

Sloupek