Protipovodňové cvičení

Zkoušet se bude funkčnost mobilních zábran od Libeňského mostu po Stromovku. Zkouška prověří, jestli zábrany nebyly například poničené při místní zástavbě. Za protipovodňovou ochranu Praha zaplatila zhruba 4 miliardy korun.

Kompletně dokončena má být příští rok. Zbývá dostavět zábrany v poslední zbraslavské etapě, které budou chránit zvláště Velkou Chuchli. Stavba má začít podle předpokladů v září, dokončena bude asi za rok. V současné době se pracuje na opatřeních na kanalizační síti a na provizorním odvodnění Vrutického potoka.

Prahu celkem v současné době chrání asi 17 kilometrů zábran, po dobudování posledního úseku to bude 18,6 kilometru. Z toho mobilní hrazení bude tvořit 6,6 kilometru.
Jejich postavení trvá podle krizového plánu magistrátu 48 hodin. Většinu mobilních zábran město skladuje na pozemcích Pražské správy služeb v Dubči. Jednotlivé části jsou složeny ve speciálních kontejnerech, které usnadní jejich převoz a zabrání rozkradení. Každý z nich je určen na přesné místo vltavského břehu. V případě potřeby je na místo určení dovezou za doprovodu městské policie tahače. Zábrany poté postaví deset pracovních skupin po 15 až 25 lidech. Celkově je k vybudování všech zábran potřeba asi 300 lidí.

Celý systém netvoří pouze hrazení. Město vybudovalo také speciální opatření na kanalizaci, aby jí voda nevtékala do chráněných oblastí. Čertovku a Rokytku od Vltavy oddělují obří ocelová vrata, která se při nebezpečí povodní uzavírají. U ústí Rokytky nebo v Praze 12 jsou také instalovány přečerpávací stanice. Před hrozícím nebezpečím Pražany varuje výstražný systém sirén umístěných na střechách budov. Ty se osvědčily při katastrofálních povodních z roku 2002, kdy v některých oblastech nefungovala elektřina nebo telefony.

Na případné povodně má Praha připraveno také 150.000 speciálních dvoukomorových pytlů, které se pomocí násypky plní pískem. Díky jejich tvaru jimi mohou být vyplněny například průchody.
Pražská protipovodňová ochrana se začala budovat na konci devadesátých let. Díky prvním stavbám přežilo historické centrum města ničivou povodeň z roku 2002. Poté byly plány přepracovány. Zábrany nyní odpovídají s třiceticentimetrovou rezervou této povodni.

www.praha8.cz

Sloupek